Digitale toegankelijkheid

Iedereen heeft het recht om mee te doen in de maatschappij. Computers en telefoons zijn daar een groot onderdeel van.