Verklaring Digitale Toegankelijkheid voor websites

Vanaf 23 september 2020 zijn publiekrechtelijke instellingen verplicht voor hun website(s) een toegankelijkheidsverklaring te hebben.

Iedereen heeft het recht om mee te doen in de maatschappij en computers en internet zijn daar een groot onderdeel van. In Nederland hebben miljoenen mensen een beperking. Bijvoorbeeld mensen die slechtziend, kleurenblind of doof zijn, of mensen met een motorische beperking. Voor al deze mensen is digitale toegankelijkheid erg belangrijk om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij.

Digitale toegankelijkheid is niet alleen belangrijk, maar voor alle overheidsinstanties ook verplicht. Sinds 1 juli 2018 is het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ van kracht.  Dit tijdelijke besluit houdt onder andere in dat overheidsinstanties vanaf 23 september 2020 verplicht zijn verantwoording voor hun website(s) in een toegankelijkheidsverklaring af te leggen.

Overheidsinstanties worden als volgt gedefinieerd:

  1. Staats-, regionale of lokale overheidsinstanties;
  2. Publiekrechtelijke instellingen;
  3. Samenwerkingsverbanden hiervan.

Veel erfgoedinstellingen zijn een publiekrechtelijke instelling. En het opstellen van een toegankelijkheidsverklaring geldt dus ook voor hen. Op de website digitoegankelijkheid.nl vindt u alle informatie die u nodig heeft voor het toegankelijk maken van uw site(s) en het invullen van de verklaring.

Klik hier om de website digitoegankelijkheid.nl te bezoeken. 

Het opstellen van de verklaring én het daadwerkelijk toegankelijk maken van websites kost vaak veel tijd. Probeer die benodigde tijd goed in beeld te krijgen. En probeer nieuwe inhoud van uw websites al bij voorbaat op toegankelijke wijze aan te bieden.

Erfgoed Brabant werkt ook aan digitale toegankelijkheid

Erfgoed Brabant is een publiekrechtelijke instelling en is in het voorjaar van 2020 gestart met de verbetering van de digitale toegankelijkheid van haar sites. Omdat Erfgoed Brabant meerdere websites heeft, is om het overzicht te bewaren één persoon verantwoordelijk gemaakt voor het opstellen van de toegankelijkheidsverklaring en een plan van aanpak. Dit is Annette Gaalman. Klik hier voor de contactgegevens van Annette Gaalman. 

Klik hier om de verklaringen voor de vier sites van Erfgoed Brabant door te nemen.

Werken aan toegankelijke social media

In het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' komt het onderwerp social media niet voor. In tegenstelling tot websites, is het aanbieden van toegankelijke content of een toegankelijk alternatief bij social media niet verplicht. Toegankelijke social media is natuurlijk wel aan te bevelen. Op de website digitoegankelijkheid.nl vindt u een aantal tips waarmee u de social media van uw organisatie toegankelijk kunt maken. Klik hier om de tips voor toegankelijke social media te bekijken.