Verklaring Digitale Toegankelijkheid voor apps

Vanaf 23 juni 2021 zijn publiekrechtelijke instellingen verplicht voor hun app(s) een toegankelijkheidsverklaring te hebben.

Steeds meer erfgoedorganisaties maken gebruik van apps in hun activiteitenaanbod. Bijvoorbeeld een app voor het maken van een stadswandeling, of een app die een rondleiding geeft door een museum. Helaas zijn veel van deze apps niet door iedereen te gebruiken omdat ze niet toegankelijk zijn. In Nederland hebben miljoenen mensen een fysieke en/of mentale beperking of zijn laaggeletterd. Voor deze mensen is digitale toegankelijkheid ontzettend belangrijk om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. En omdat dit belangrijk is, is dit wettelijk vastgelegd. Vanaf 23 september 2020 zijn onder andere publiekrechtelijke instellingen verplicht een toegankelijkheidsverklaring voor hun website(s) te hebben. Vanaf 23 juni 2021 geldt de toegankelijkheidsverklaring ook voor apps. 

Toegankelijkheidsverklaring

Op 23 juni 2021 hoeft uw instelling niet de toegankelijkheid van de app(s) op orde te hebben. Wel moet u een toegankelijkheidsverklaring hebben waarin staat welke stappen uw organisatie neemt om de app(s) toegankelijk te maken. Op de website DigiToegankelijk vindt u alle informatie over de toegankelijkheidsverklaring.

Ga aan de slag met digitale toegankelijkheid

Veel erfgoedinstellingen zijn een publiekrechtelijke instelling. Ook zij moeten dus aan de slag met digitale toegankelijkheid. Gelukkig hoeft u niet zelf het wiel uit te vinden. Op de website DigiToegankelijk en het platform Appt is alle benodigde informatie te vinden. Bij Appt kunt u ook terecht voor een quickscan, een training, een gebruikerstest en een audit.  

Wie is verantwoordelijk? 

Is de ontwerper of de koper verantwoordelijk voor het toegankelijkheidsniveau van een app? De verantwoordelijkheid ligt bij beiden. Maar let op! Mogelijk heeft u als koper een ander toegankelijkheidsniveau voor ogen dan dat de maker heeft. Maak hier dus goede afspraken over. 

Vragen?

Heeft u vragen over digitale toegankelijkheid? Neem dan contact op met Annette Gaalman van Erfgoed Brabant. Klik hier voor de contactgegevens van Annette Gaalman.