Diversiteit, Toegankelijkheid en Inclusie

De thema's diversiteit, toegankelijkheid en inclusie spelen een steeds belangrijkere rol binnen de maatschappij. Ook de Provincie Noord-Brabant vindt deze ontwikkeling belangrijk. De Provincie staat voor een open en respectvolle samenleving waarin iedereen mee kan doen: "Iedereen is vrij om te zijn wie hij of zij is. [...] Alle Brabanders hebben het recht om te zijn wie ze zijn, en te geloven wat ze geloven. Ongeacht hun levens- of geloofsovertuiging, politieke gezindheid, geaardheid, afkomst of sekse." [Bestuursakkoord 2020-2023].  

Erfgoed Brabant

Ook in de missie en visie van Erfgoed Brabant is een grote rol weggelegd voor diversiteit, toegankelijkheid en inclusie. Om invulling te geven aan deze thema's staan de volgende vragen centraal: "Wat betekenen deze termen voor het erfgoedveld?"; "Wat betekenen ze voor onze houding richting andere (erfgoed)gemeenschappen?"; "Hoe kunnen wij onze projecten inclusiever maken?"; "Hoe gaan wij (nieuwe) samenwerkingen aan?".

Erfgoed Brabant heeft het werken met de thema´s diversiteit, toegankelijkheid en inclusie opgedeeld in drie lijnen: 

 • Een wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaringen met andere (erfgoed)instellingen.
 • Het interne traject van Erfgoed Brabant, getiteld Traject ID.
 • De verschillende (samenwerkings)projecten van Erfgoed Brabant die oog hebben voor diversiteit, toegankelijkheid en inclusie. 

Hieronder worden de drie lijnen verder toegelicht.

Actueel

Drie lijnen van Erfgoed Brabant

 • Leren en inspireren van en met elkaar

  Wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaringen over diversiteit en inclusie. Deel ook uw project met ons!

 • Traject ID

  Met dit interne traject werken de medewerkers van Erfgoed Brabant aan bewustwording rondom diversiteit, toegankelijkheid en inclusie.

 • Projecten Erfgoed Brabant

  Bekijk hier de verschillende (samenwerkings)projecten die aandacht hebben voor diversiteit, toegankelijkheid en inclusie.

Begrippen Diversiteit, Toegankelijkheid en Inclusie

Praat mee!

 • Dieuwertje de Nigtere

  Praat mee!

  Wij nodigen iedereen graag uit om mee te praten over diversiteit, toegankelijkheid en inclusie in het erfgoedveld. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen, projecten en vragen en gaan graag met u in gesprek, want elke visie telt! Klik hier om contact met Dieuwertje de Nigtere op te nemen.

  Dieuwertje de Nigtere, projectleider

Dieuwertje de Nigtere

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 04,
of stuur een mail:
dieuwertjedenigtere
@erfgoedbrabant.nl

Dieuwertje de Nigtere, projectleider

Heleen Regenspurg

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 96,
of stuur een mail:
heleenregenspurg
@erfgoedbrabant.nl

Heleen Regenspurg, Projectmedewerker