Diversiteit en Inclusie

Als je het hebt over toegankelijkheid, raakt dat de termen diversiteit en inclusie. Ook voor Erfgoed Brabant leven deze begrippen en is het onderwerp van gesprek. Erfgoed Brabant werkt aan een diversere organisatie en een diverser werkveld, zodat de erfgoedpraktijk meer inclusief wordt. Lees meer op de website van Erfgoed Brabant over het (interne) proces van Erfgoed Brabant.

Waar gaan diversiteit en inclusie over?

Diversiteit 

Diversiteit gaat over allerlei aspecten en de verschillen daartussen, zoals een culturele achtergrond, een lichamelijke of geestelijke gezondheid, gender, leeftijd, seksualiteit of sociaaleconomische achtergrond.

Diversiteit heeft betrekking op de vrijwilligersgroep, het personeelsbestand, het netwerk en het publiek van een erfgoedorganisatie. Maar het gaat ook over het 'verhaal' dat de erfgoedorganisatie vertelt. Bijvoorbeeld met een tentoonstelling vertelt een organisatie een met zorg gekozen verhaal, maar worden hierin alle aspecten meegenomen? Vertelt de tentoonstelling ook het verhaal van de vrouw? Van de arbeider? Van de tot slaaf gemaakte? 

Inclusie

Inclusie gaat over hoe je met diversiteit omgaat, met de verschillen dus. Hoe ga je om met de toegankelijkheid van een erfgoedinstelling - fysiek, inhoud, sociaal, digitaal - én hoe hou je rekening met de diversiteit van de bezoekers en de medewerkers, kan iedereen zich welkom voelen?

Diversiteit en inclusie - Inspiratie

Traject ID

Traject ID is een intern traject waarbij de medewerkers van Erfgoed Brabant werken aan een bewustwordingsproces rondom diversiteit, toegankelijkheid en inclusie. Daarnaast werkt Erfgoed Brabant met andere partijen aan een wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaringen om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. En wil Erfgoed Brabant voor hen nieuwe doelgroepen ontmoeten en onderzoeken hoe met hen samen te werken en/of te ondersteunen. Lees op de website van Erfgoed Brabant meer over Traject ID.

Praat mee!

  • Praat mee!

    Wij nodigen iedereen graag uit om mee te praten over diversiteit, toegankelijkheid en inclusie in het erfgoedveld. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen, projecten en vragen en gaan graag met u in gesprek, want elke visie telt! Klik hier om contact met Dieuwertje de Nigtere op te nemen.

Lees verder

  • Toegankelijkheid

    Toegankelijkheid gaat over het beschikbaar maken van erfgoed voor een zo groot mogelijk publiek.

Dieuwertje de Nigtere

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 04,
of stuur een mail:
dieuwertjedenigtere
@erfgoedbrabant.nl

Dieuwertje de Nigtere, Teamleider Faro/ Participatie

Heleen Regenspurg

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 96,
of stuur een mail:
heleenregenspurg
@erfgoedbrabant.nl

Heleen Regenspurg, projectmedewerker