Diversiteit, Toegankelijkheid en Inclusie

Actueel

 • Tentoonstellingen inclusie en diversiteit

  Bekijk het overzicht van tentoonstellingen in Nederland met aandacht voor inclusie en diversiteit. Ervaar de tentoonstellingen ook online! Klik hier om naar het tentoonstellingsoverzicht te gaan.

 • Thema 'in- en uitsluiting' dwingt organisatie Erfgoedcolleges kritisch naar eigen netwerk te kijken

  In de Erfgoedcolleges van 2020 stond centraal hoe in- en uitsluiting van groepen mensen in Brabant plaatsvond en nu nog plaatsvindt. Het vinden van een diverse groep sprekers bleek niet eenvoudig. Lees hier het interview met projectleider Monique Groot.

De thema's diversiteit, toegankelijkheid en inclusie spelen een steeds belangrijkere rol binnen de maatschappij. Ook de Provincie Noord-Brabant vindt deze ontwikkeling belangrijk. De Provincie staat voor een open en respectvolle samenleving waarin iedereen mee kan doen: "Iedereen is vrij om te zijn wie hij of zij is. [...] Alle Brabanders hebben het recht om te zijn wie ze zijn, en te geloven wat ze geloven. Ongeacht hun levens- of geloofsovertuiging, politieke gezindheid, geaardheid, afkomst of sekse." [Bestuursakkoord 2020-2023].  

Erfgoed Brabant

Ook in de missie en visie van Erfgoed Brabant is een grote rol weggelegd voor diversiteit, toegankelijkheid en inclusie. Om invulling te geven aan deze thema's staan de volgende vragen centraal: "Wat betekenen deze termen voor het erfgoedveld?"; "Wat betekenen ze voor onze houding richting andere (erfgoed)gemeenschappen?"; "Hoe kunnen wij onze projecten inclusiever maken?"; "Hoe gaan wij (nieuwe) samenwerkingen aan?".

Het werken aan deze vragen doen wij niet alleen. Het is een traject waarbij alle medewerkers van Erfgoed Brabant zijn betrokken, én waarbij wij de kennis, de ervaringen, het enthousiasme, maar ook de vragen en overwegingen van het erfgoedveld welkom heten.

Traject ID

Wij zijn ons ervan bewust dat wij aan het begin staan van het traject. Door het proces via onder meer deze site te delen, hopen wij erfgoedinstellingen en -gemeenschappen te inspireren om samen met ons deze zoektocht verder vorm te geven. Onze zoektocht en het delen van dit proces doen wij onder de noemer Traject ID. 'ID' staat voor 'Inclusie' en 'Diversiteit', maar is ook de afkorting van 'identiteit'. Het één kan niet zonder het andere. 

Begrippen Diversiteit, Toegankelijkheid en Inclusie

Traject ID is opgedeeld in drie lijnen

 • Leren en inspireren van en met elkaar

  Wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaringen, elkaar inspireren en van elkaar leren. Deel ook uw project met ons!

 • Intern traject

  De medewerkers van Erfgoed Brabant werken aan een bewustwordingsproces rondom diversiteit, toegankelijkheid en inclusie.

 • Projecten Erfgoed Brabant

  Bekijk hier de al gestarte projecten van Erfgoed Brabant die aandacht hebben voor diversiteit, toegankelijkheid en inclusie.

Praat mee!

 • Dieuwertje de Nigtere

  Praat mee!

  Wij nodigen iedereen graag uit om mee te praten over diversiteit, toegankelijkheid en inclusie in het erfgoedveld. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen, projecten en vragen en gaan graag met u in gesprek, want elke visie telt! Klik hier om contact met Dieuwertje de Nigtere op te nemen.

  Dieuwertje de Nigtere, projectmedewerker

Agenda

Beeldrechten

 • Grote bannerfoto bovenaan pagina: Tekst Welkom op een muur. Fotograaf Belinda Fewings. Bron: Unsplash.
 • Kleine bannerfoto bovenaan pagina: Publiek van jongeren buiten. Fotograaf: Samantha Sophia. Bron: Unsplash.
 • Blok "Leren en inspireren van en met elkaar": Groepsfoto in Athene tijdens de Capacity Building Days 2019. Bron: Erfgoed Brabant.
 • Blok "Intern traject": Medewerkers van Erfgoed Brabant tijdens een werksessie. Bron: Studio Rocco Verdult. 
 • Blok "Stichting ZET": Amber Bindels, zit in een rolstoel en kijkt op haar telefoon. Fotograaf Tessa Spaaij. Eigenaar Stichting ZET.
 • Blok "Tentoonstellingen inclusie en diversiteit": Heden van het slavernijverleden: Ontwerper Brian Elstak, Heden van het slavernijverleden, Tropenmuseum.
Dieuwertje de Nigtere

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 04,
of stuur een mail:
dieuwertjedenigtere
@erfgoedbrabant.nl

Dieuwertje de Nigtere, projectmedewerker

Heleen Regenspurg

Vragen?

Bel mij op ,
of stuur een mail:
heleenregenspurg
@erfgoedbrabant.nl

Heleen Regenspurg, projectmedewerker

Doret Eeken

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 07,
of stuur een mail:
doreteeken
@erfgoedbrabant.nl

Doret Eeken, projectmedewerker

Anne-Wil Maris

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 02,
of stuur een mail:
anne-wilmaris
@erfgoedbrabant.nl

Anne-Wil Maris, projectleider