Leerstoel Cultuur in Brabant

De bijzondere leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ is ingesteld in 1993 en is ondergebracht bij het Department of Sociology van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) aan Tilburg University (TiU). De leerstoel wordt sinds 1 december 1999 bekleed door Arnoud-Jan Bijsterveld (1962).

De activiteiten van de leerstoel vormen vanaf 2013 onderdeel van de Erfgoed Brabant Academie, het deskundigheidsprogramma van Erfgoed Brabant dat zich richt op professionals en amateurs die zich bezighouden met cultureel erfgoed, geschiedenis, identiteit, streektaal en volkscultuur.

Podcast

  • Podcast over Brabantse identiteit

    Is er een Brabantse identiteit? Wanneer ben je een Brabander of wanneer mag je jezelf Brabander noemen. En wie bepaalt dat eigenlijk? Deze dingen vroeg studente Marloes van de Wakker zich af. Ze ging het navragen bij Brabanders en niet-Brabanders en bij hoogleraar Arnoud-Jan Bijsterveld Beluister hier het fragment.

Doel en missie

De bijzondere leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ bevordert de wetenschappelijke beoefening en bestudering van geschiedenis en erfgoed in Noord-Brabant. Doelstelling is het uitdragen van de waarde van geschiedenis en erfgoed voor de Noord-Brabantse samenleving. De missie van de leerstoel is mensen in Noord-Brabant te verbinden met hun geschiedenis en erfgoed en zodoende met elkaar en met de plek waarop zij wonen. De leerstoel vervult zijn taak door middel van onderzoek, onderwijs en valorisatie alsmede door het verschaffen van een wetenschappelijke basis aan erfgoedbeleid, cultuurtoerisme en cultuureducatie.

Onderzoek

De drie onderzoeksthema’s van de leerstoel zijn de volgende:

1. Identiteit en erfgoed
2. Public History en culturele herinnering (vooral van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust)
3. Machtsvorming in de Middeleeuwen

De activiteiten van de leerstoel op deze drie terreinen bestaan uit onderzoeksbegeleiding, eigen onderzoek en reflectie, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (valorisatie).

Onderwijs en promotiebegeleiding

Onderwijs
De leerstoel verzorgt jaarlijks de cursus Regionale geschiedenis in Brabant I: verkenning.

Promotiebegeleiding
Tot en met september 2019 werden bij de leerstoel twintig promoties afgerond. Een twintigtal externe promovendi wordt vanuit de leerstoel begeleid.

Promoties

  • Evelien Walhout

    In 2019 promoveerde Evelien Walhout bij onder andere prof. dr. Bijsterveld op haar onderzoek naar babysterfte in het katholieke Noord-Brabant aan het eind van de negentiende eeuw. In het tijdschrift In Brabant (nr. 2, 2019) heeft Walhout een artikel over ditzelfde onderzoek gepubliceerd. Luister ook de podcast over Eveliens proefschrift. 

  • Marieke Smit

    Op 18 september 2019 verdedigde Marieke Smit haar proefschrift over drie katholieke meisjeslycea. De centrale vraag in het proefschrift is: hoe verhielden de katholieke, vrouwelijke en intellectuele vorming zich op deze scholen tot elkaar. In het radioprogramma 'dr Kelder en Co' (NPO Radio 1) vertelt Smit over haar onderzoek. 

Verder lezen over de leerstoel Cultuur in Brabant

Verder lezen over de leerstoel Cultuur in Brabant

Valorisatie

De leerstoelhouder verzorgt op aanvraag lezingen en voordrachten voor heemkundekringen, serviceclubs en andere verenigingen. De hoogleraar maakt deel uit van begeleidingscommissies van diverse onderzoeksprojecten. De leerstoel draagt verder zorg voor advisering en ondersteuning van lokale en provinciale initiatieven en publieksactiviteiten op het gebied van geschiedenis, volkscultuur en erfgoed in Noord-Brabant, en voor kennisoverdracht, direct door middel van publicaties, lezingen en voordrachten, en indirect door aanwezigheid in de gesproken en geschreven media.

Activiteiten van de leerstoel Cultuur in Brabant

Arnoud-Jan Bijsterveld

Vragen?

Bel mij op 073 - 615 62 62
of stuur een e-mail

Arnoud-Jan Bijsterveld, bijzonder hoogleraar