Leerstoel Cultuur in Brabant

De bijzondere leerstoel Cultuur in Brabant (Tilburg University) wordt bekleed door Arnoud-Jan Bijsterveld. De activiteiten van de leerstoel vormen vanaf 2013 onderdeel van de Erfgoed Brabant Academie. De Academie is het deskundigheidsprogramma van Erfgoed Brabant. Het richt zich op professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met Brabants erfgoed.

Missie

De leerstoel 'Cultuur in Brabant' is het wetenschappelijk gezicht van geschiedenis, volkscultuur en erfgoed in Noord-Brabant. Doelstelling is het uitdragen van de waarde van geschiedenis, volkscultuur en erfgoed voor de Noord-Brabantse samenleving. De leerstoel bevordert de wetenschappelijke geschied- en volkskundebeoefening in Noord-Brabant door middel van onderwijs, onderzoek en ondersteuning alsmede door het verschaffen van een wetenschappelijke basis aan erfgoedbeleid, cultuurtoerisme en cultuureducatie.

Actueel

Leerstoel Cultuur in Brabant

Onderwijs en promotiebegeleiding

Noordbrabants Historisch Jaarboek

Activiteiten

Kijk en luister

Foto banner: Nuenen, Opwettense watermolen. VisitBrabant.

Arnoud-Jan Bijsterveld

Vragen?

Bel mij op 073 - 615 62 62,
of stuur een mail:
a.j.a.bijsterveld
@tilburguniversity.edu

Arnoud-Jan Bijsterveld, bijzonder hoogleraar