Promotiebegeleiding leerstoel Cultuur in Brabant

Bij de leerstoel werden al 23 promoties afgerond. De meest recente promoties zijn hier uitgelicht.

Tot en met november 2020 werden bij de leerstoel 23 promoties afgerond. Een twintigtal externe promovendi wordt vanuit de leerstoel begeleid. Hieronder staan een aantal recente promoties uitgelicht.

Ton Sliphorst

Op 25 november 2020 promoveerde Ton Sliphorst met het proefschrift "Verbonden levenslopen. Sociale ongelijkheid en kindersterfte binnen Bossche deelbuurten, 1814-1903". Het onderzoek gaat over de bewoners van de sloppenwijk ten noorden van de Hinthamerstraat en van de rijke Hinthamerstraat in Den Bosch. 

Nico Arts

In juni 2020 promoveerde Nico Arts bij onder andere prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld. In zijn proefschrift wordt een beeld geschetst van de bewoners van de kleine Middeleeuwse stad Eindhoven.

Frans Voermans

In januari 2020 promoveerde Frans Voermans met een proefschrift over kartelvorming in de Nederlandse strohulzenindustrie gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw. Klik hier voor de publicatie van het onderzoek.

Marieke Smit

Marieke Smit

Marieke Smit

Alle rechten voorbehouden
In 2019 verdedigde Marieke Smit haar proefschrift over drie katholieke meisjeslycea. De centrale vraag in het proefschrift is: hoe verhielden de katholieke, vrouwelijke en intellectuele vorming zich op deze scholen tot elkaar. In het radioprogramma "dr Kelder en Co" vertelt Smit over haar onderzoek.

Evelien Walhout

In 2019 promoveerde Evelien Walhout op haar onderzoek naar babysterfte in het katholieke Noord-Brabant aan het einde van de negentiende eeuw.