Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis

De tweejaarlijkse Scriptieprijs wil de geschiedbeschrijving van Brabant bevorderen.

De Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis is een tweejaarlijkse prijs. Het is een initiatief van Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging Brabant en Zuidelijk Historisch Contact. Het doel van de prijs is om de geschiedschrijving van Brabant te bevorderen.

Deelname staat open voor alle studenten die in de voorafgaande twee jaren een masterthesis hebben afgerond op het terrein van de geschiedenis van Brabant in brede zin: alle historische disciplines komen in aanmerking, evenals alle gebieden die van oudsher hebben behoord tot het oude hertogdom Brabant, ook als die tegenwoordig tot België behoren. Als jury fungeert de redactie van het Noordbrabants Historisch Jaarboek, een uitgave van Zuidelijk Historisch Contact, gesteund door Erfgoed Brabant en de Historische Vereniging Brabant. 

De Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis bestaat uit een geldbedrag van €1.000,- en een publicatie van een artikel gebaseerd op de scriptie in het Noordbrabants Historisch Jaarboek. De redactie van het NHJ verzorgt de begeleiding bij het omwerken van de scriptie tot een artikel. 

Overzicht winnaars en genomineerden

Annelies Loeff, Patrick Timmermans, Arnoud-Jan Bijsterveld en Lasse van den Dikkenberg bij de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis 2020. Fotograaf: Raymond Kubben.

Annelies Loeff, Patrick Timmermans, Arnoud-Jan Bijsterveld en Lasse van den Dikkenberg bij de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis 2020. Fotograaf: Raymond Kubben.

Alle rechten voorbehouden