Doel en missie leerstoel Cultuur in Brabant

De leerstoel bevordert de wetenschappelijke beoefening en bestudering van geschiedenis en erfgoed in Noord-Brabant.

De bijzondere leerstoel Cultuur in Brabant is ingesteld in 1993 en is ondergebracht bij het Department of Sociology van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) aan Tilburg University (TiU). De leerstoel wordt sinds 1 december 1999 bekleed door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld en bevordert de wetenschappelijke beoefening en bestudering van geschiedenis en erfgoed in Noord-Brabant.

  • Doelstelling van de leerstoel is het uitdragen van de waarde van geschiedenis en erfgoed voor de Noord-Brabantse samenleving.
  • Missie van de leerstoel is mensen in Noord-Brabant te verbinden met hun geschiedenis en erfgoed en zodoende met elkaar en met de plek waarop zij wonen. 

De leerstoel vervult zijn taak door middel van onderzoek, onderwijs en valorisatie alsmede door het verschaffen van een wetenschappelijke basis aan erfgoedbeleid, cultuurtoerisme en cultuureducatie.