Onderzoek leerstoel Cultuur in Brabant

Bekijk hier de drie onderzoeksthema's van de leerstoel Cultuur in Brabant.

  • Identiteit en erfgoed.
  • Public History en culturele herinnering (vooral van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust).
  • Machtsvorming in de Middeleeuwen.

De activiteiten van de leerstoel op deze drie terreinen bestaan uit onderzoeksbegeleiding, eigen onderzoek en reflectie, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (valorisatie).