Erfgoed en Duurzaamheid

De erfgoedsector werkt op allerlei manieren aan duurzaamheid. Zo is er de opgave om monumenten energiezuiniger te maken of te herbestemmen. Klimaatverandering vraagt extra inzet van collectiebeherende instelllingen bij hun preventiewerkzaamheden. Maar erfgoed kan ook een voorbeeld zijn van duurzaamheid. Door groen gastheerschap bijvoorbeeld of door bezoekers en omwonenden te laten zien dat oude gebruiken en technieken kunnen bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

Actueel

Energiebesparing monumenten

Monumenteneigenaren staan voor de grote opgave om hun monument energiezuiniger te maken zonder de monumentenstatus van het gebouw aan te tasten. Monumenteneigenaren kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij Monumentenwacht Brabant voor een keukentafelgesprek en kunnen zich aansluiten bij het netwerk Duurzaamheid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Energiecrisis en erfgoed

Hoogspanningsmasten Foto Fre Sonneveld via Unsplash
Met de stijgende energiekosten is energie besparen nog noodzakelijker dan voorheen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzamelde tips om op korte termijn energie te besparen bij monumenten en andere erfgoedlocaties.

Daarnaast staat op deze pagina ook informatie over het financieren van duurzame maatregelen en informatie over maatregelen voor de lange termijn. Bekijk de pagina over Energiecrisis en erfgoed op de website van de RCE.

Voorbeelden van energiebesparing bij monumenten

Duurzaamheid voor collectiebeherende instellingen

Voor een collectiebeherende instelling kan duurzaamheid van alles betekenen. Van groen gastheerschap tot risicomanagement en van het vormen van een inclusieve vrijwilligersgemeenschap tot een zo klein mogelijke voetafdruk. We geven u hierover meer informatie in een aantal artikelen. Meer over veiligheidszorg en preventie leest u op onze pagina Goede zorg voor erfgoed.

Meer over duurzaamheid voor collectiebeherende instellingen

Erfgoed helpt bij klimaatadaptatie en duurzaamheid

We merken steeds meer de onbedoelde gevolgen van de industrialisatie en ruilverkaveling in Brabant tijdens de twintigste eeuw. Droogte, hitte, wateroverlast en schaarste aan grondstoffen vragen om oplossingen. Soms zijn die te vinden in innovatie, maar we kunnen ook teruggrijpen op het verleden. Erfgoedlocaties, oude natuurstructuren en oude technieken en ambachten helpen bij het oplossen van duurzaamheidskwesties.

Oude technieken en structuren, nieuwe toepassingen

Annette Gaalman

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 97,
of stuur een mail:
annettegaalman
@erfgoedbrabant.nl

Annette Gaalman, medewerker ondersteuning erfgoedveld