Vrijwilligers werven voor collectieregistratie

Wat voor soort vrijwilliger zoeken we? Wat moet die kunnen of willen leren? Hoe werven we nieuwe mensen?

Bij het werven van vrijwilligers voor specifieke taken zoals (digitale) collectieregistratie is het belangrijk om eerst een aantal stappen de te doorlopen voordat je gaat werven. Vrijwilligers zijn namelijk net zo gevarieerd als het werk dat zij gaan doen.

Dagmar Appelman verdiepte zich voor haar afstudeeronderzoek aan de Reinwardt Academie in het werven van vrijwilligers voor collectieregistratie. In haar scriptie doet ze verslag van dat onderzoek en geeft ze handvaten voor kleine musea en andere vrijwilligersorganisaties in de erfgoedsector. 

Lees de scriptie over het werven van vrijwilligers voor collectieregistratie. Daarin vind je informatie over o.a. de volgende onderwerpen:

  • Wat voor soorten vrijwilligers zijn er?
  • Welke motivatie hebben mensen om vrijwilliger te worden?
  • Welke competenties hebben vrijwilligers nodig als zij met collectieregistratie aan de slag gaan?
  • Een template voor een wervingsplan in 10 stappen.

Fotolijstje met zwart-witfoto tussen andere spullen op een rommelmarkt. Foto Charisse Kenion. Bron Unsplash.

Foto: Charisse Kenion, Bron: Unsplash.com

Alle rechten voorbehouden