Digitaal Erfgoed Coaches

Erfgoedinstellingen kunnen bij de Coaches terecht met vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken en houden van hun erfgoed.

Schakelkast met heleboel kabels. Bron Pexels. Fotograaf Brett Sayles.

De Digitaal Erfgoed Coaches zijn er voor alle sectoren van het erfgoedveld, van archieven tot musea, heemkundekringen en wetenschappelijke collecties en organisaties met audiovisueel materiaal.

Vanuit het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland en Netwerk Digitaal Erfgoed is er voor elke provincie een Coach. De Coach is in de meeste gevallen werkzaam bij een provinciaal erfgoedhuis of steunpunt voor erfgoed. 

In Noord-Brabant is Fleur van der Maden de Digitaal Erfgoed Coach.

Waarvoor kun je terecht bij de Coaches?

Voor advies over het digitaliseren van jouw collectie, en hoe je dat op een duurzame bestendige manier kunt doen. Van collectieregistratie tot auteursrecht en van het gebruik van thesauri tot het uitwisselen van ervaringen met vergelijkbare organisaties. Maar ook met vragen over de toegankelijkheid en het publieksbereik van jouw digitale collecties kun je bij Fleur terecht.

Zelfscan

Netwerk Digitaal Erfgoed heeft een zelfscan ontwikkeld. Daarmee kun je nagaan hoe het gesteld is met jouw digitale collectie, op het gebied van Beleid en Kennis in de organisatie, en op het gebied van Zichtbaarheid, Bruikbaarheid en Houdbaarheid van het digitale erfgoed. De zelfscan is een vragenlijst met 23 meerkeuzevragen, en aan het eind krijg je een overzicht van hoe je scoort op de vijf gebieden en een aantal praktijkgerichte adviezen. 

Doe de zelfscan op de website van Netwerk Digitaal Erfgoed.