Vrijwilligers

Een groot gedeelte van het Brabantse erfgoedveld drijft op de inzet van vrijwilligers. Hoe kun je de juiste vrijwilligers werven voor jouw organisatie? Hoe kun je ze blijven betrekken bij de organisatie? En hoe maak je bij financierders en andere belanghebbenden inzichtelijk wat de waarde is van deze vrijwilligers? We hebben hieronder een aantal documenten, hulpmiddelen, subsidieregelingen en meer informatie bij elkaar gezet.

Erfgoedvrijwilliger.nl

Logo erfgoedvrijwilliger.nl.
Erfgoedvrijwilliger.nl is een samenwerking van provinciale erfgoedorganisaties in Nederland, waaronder Erfgoed Brabant. Op de site vind je onder andere het aanbod van vrijwilligersvacatures in de erfgoedsector, verhalen van erfgoedvrijwilligers en informatie over het werk als vrijwilliger. Klik hier voor meer informatie over Erfgoedvrijwilliger.nl.

Tips voor vrijwilligersbeleid

Tools voor vrijwilligersbeleid

Jongeren bereiken voor vrijwilligerswerk

Asielzoekers en statushouders aan de slag als vrijwilliger

Vrijwilligerswerk kan voor asielzoekers en statushouders een mooie manier zijn om hun netwerk uit te breiden én om de Nederlandse taal (beter) te leren. Tegelijkertijd kan diversiteit in een erfgoedorganisatie zorgen voor nieuw perspectief en innovatie.   

Statushouders hebben dezelfde rechten en plichten als mensen met de Nederlandse nationaliteit. Asielzoekers niet. Zij mogen wel vrijwilligerswerk doen, maar om uitbuiting te voorkomen toetst het UWV of er daadwerkelijk sprake is van vrijwilligerswerk. Daarom heeft de organisatie een vrijwilligersverklaring nodig wanneer een asielzoeker als vrijwilliger aan de slag gaat. Op de site van de Rijksoverheid vind je informatie over de vrijwilligersverklaring.

Tips

  • Vergoed eventuele kosten, zoals reiskosten. Een asielzoeker ontvangt een weekbudget. Dit is geen vetpot en een kaartje voor de trein of de bus is voor hen een relatief grote uitgave.
  • Veel mensen denken dat nieuwkomers kwetsbaar zijn. Maar doordat zij vaak veel hebben meegemaakt zijn zij meestal sterk en zelfredzaam. 
  • De beste manier om statushouders te bereiken is via inburgeringsscholen in jouw regio. Op de website Blik op Werk vind je eenvoudig de inburgeringsscholen in jouw buurt. 

Cursussen erfgoedvrijwilligers

  • Van rondleiden naar begeleiden

    Cursus voor erfgoedvrijwilligers over het begeleiden van leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

  • Word molengids

    Heeft u interesse in molens en zou u zich willen inzetten voor het behoud en openstellen van de molens in Brabant? Word molengids!

Annette Gaalman

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 97,
of stuur een mail:
annettegaalman
@erfgoedbrabant.nl

Annette Gaalman, medewerker ondersteuning erfgoedveld

Tera Uijtdewilligen

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 06,
of stuur een mail:
terauijtdewilligen
@erfgoedbrabant.nl

Tera Uijtdewilligen, Teamleider Educatie en Erfgoedbrabantacademie.nl