Vrijwilligers

Een groot gedeelte van het Brabantse erfgoedveld drijft op de inzet van vrijwilligers. Hoe kunt u de juiste vrijwilligers werven voor uw organisatie? Hoe kunt u ze blijven betrekken bij de organisatie? En hoe maakt u bij financierders en andere belanghebbenden inzichtelijk wat de waarde is van deze vrijwilligers? We hebben hieronder een aantal documenten, hulpmiddelen, subsidieregelingen en meer informatie bij elkaar gezet.

Actueel

 • "Vrijwilligers zijn goud waard"

  In het voorjaar van 2022 opent het Schoenenkwartier in Waalwijk haar deuren. Erfgoed Brabant-medewerker Heleen sprak directeur Anouk van Heesch over de plannen voor het museum en het belang van vrijwilligers. Klik hier om naar het artikel te gaan.

Erfgoedvrijwilliger.nl

Logo erfgoedvrijwilliger.nl
In maart 2021 is de vernieuwde website Erfgoedvrijwilliger.nl online gegaan. Erfgoedvrijwilliger.nl is een samenwerking van Erfgoed Brabant, Erfgoed Gelderland en Erfgoedhuis Zuid-Holland. Op de site vindt u onder andere het aanbod van vrijwilligersvacatures in de erfgoedsector, verhalen van erfgoedvrijwilligers en informatie over het werk als vrijwilliger. Klik hier voor meer informatie over Erfgoedvrijwilliger.nl.

Tools voor vrijwilligersbeleid

Jongeren bereiken voor vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn onmisbaar

Bij het bewaren en beheren van erfgoed is het werk van vrijwilligers onmisbaar. Daarover vertelt Bas de Witte van Stoommachine Oisterwijk in onderstaand filmpje. De video is onderdeel van de serie Goud van Brabant: passie voor erfgoed. In deze serie van Eendrachtfilms worden Brabanders geportretteerd die vertellen waarom zij zich bezighouden met erfgoed. Bekijk alle filmpjes uit de serie op de website Brabantserfgoed.nl.

Gratis VOG

Voor bepaalde taken die door vrijwilligers worden gedaan is het verstandig een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt de overheid of de vrijwilliger strafbare feiten op zijn naam heeft staan die een risico vormen voor de functie waarvoor u de VOG aanvraagt. Denk bijvoorbeeld aan financiele delicten waardoor iemand maar beter geen penningmeester kan worden.

Vrijwilligersorganisaties kunnen voor hun vrijwilligers gratis een VOG aanvragen.

Asielzoekers en statushouders aan de slag als vrijwilliger

Vrijwilligerswerk kan voor asielzoekers en statushouders een mooie manier zijn om hun netwerk uit te breiden én om de Nederlandse taal (beter) te leren. Tegelijkertijd kan diversiteit in een erfgoedorganisatie zorgen voor nieuw perspectief en innovatie.   

Statushouders hebben dezelfde rechten en plichten als mensen met de Nederlandse nationaliteit. Asielzoekers niet. Zij mogen wel vrijwilligerswerk doen, maar om uitbuiting te voorkomen toetst het UWV of er daadwerkelijk sprake is van vrijwilligerswerk. Daarom heeft de organisatie een vrijwilligersverklaring nodig wanneer een asielzoeker als vrijwilliger aan de slag gaat. Op de site van de Rijksoverheid vindt u informatie over de vrijwilligersverklaring.

Tips

 • Vergoed eventuele kosten, zoals reiskosten. Een asielzoeker ontvangt een weekbudget. Dit is geen vetpot en een kaartje voor de trein of de bus is voor hen een relatief grote uitgave.
 • Veel mensen denken dat nieuwkomers kwetsbaar zijn. Maar doordat zij vaak veel hebben meegemaakt zijn zij meestal sterk en zelfredzaam. 
 • De beste manier om statushouders te bereiken is via inburgeringsscholen in uw regio. Op de website Blik op Werk vindt u eenvoudig de inburgeringsscholen in uw buurt. 

Cursussen erfgoedvrijwilligers

 • Van rondleiden naar begeleiden

  Cursus voor erfgoedvrijwilligers over het begeleiden van leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

 • Word molengids

  Heeft u interesse in molens en zou u zich willen inzetten voor het behoud en openstellen van de molens in Brabant? Word molengids!

Annette Gaalman

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 97,
of stuur een mail:
annettegaalman
@erfgoedbrabant.nl

Annette Gaalman, projectleider

Tera Uijtdewilligen

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 06,
of stuur een mail:
terauijtdewilligen
@erfgoedbrabant.nl

Tera Uijtdewilligen, projectleider