Veiligheidszorg

Brand, wateroverlast en diefstal. Dit zijn slechts enkele redenen waarom veiligheidszorg belangrijk is.

Op de websites van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) vind je informatie over veiligheidszorg. Op de sites staat wat je kunt doen op het gebied van preventie én welke stappen je kunt nemen wanneer je te maken krijgt met brand, diefstal, vandalisme of wateroverlast.

Elk jaar organiseert de RCE een symposium over brand en water en erfgoed. Verslagen van de meest recente bijeenkomsten staan online. Klik hier voor de verslagen van het symposium over brand en water en erfgoed.

Waterschade

Bij waterschade is het aan te raden de volgende documenten te raadplegen:

Calamiteitenplan

Hoe jouw organisatie zich voorbereidt en reageert op incidenten en calamiteiten, kun je vastleggen in een calamiteitenplan. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vind je de publicatie "Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen". Dit document kun je als hulpmiddel gebruiken voor het schrijven van een plan.

Bekijk ook eens het document "Crisisbewust worden-zijn-doen in 5 stappen" van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De 5 stappen-aanpak helpt erfgoedbeheerders voorbereid te zijn op een crisis, en juist te handelen tijdens en na een crisis.

Diefstal

Elke collectiebeherende instelling, groot of klein, kan een doelwit vormen voor criminaliteit. Diefstal levert meestal flinke schade op; zowel aan het object, het pand én het imago van de instelling. De publicatie "Barrièremodel 'Diefstal uit collectiebeherende instellingen'" van de RCE brengt de stappen in kaart die een crimineel doorloopt bij het plegen van een delict. Zo wordt duidelijk waarom criminelen voor een bepaald object kiezen, hoe ze de diefstal voorbereiden, wannéér ze bij voorkeur hun slag slaan en welke opties ze hebben om de gestolen goederen te gebruiken of te verkopen. Het stappenplan helpt om de kans op een geslaagde diefstal aanzienlijk te verkleinen en de verkoop van gestolen objecten te voorkomen. Klik hier om naar de publicatie te gaan.

Risicomanagement voor collecties

De RCE heeft in 2016 de publicatie "Risicomanagement voor collecties" uitgebracht. Dit document laat erfgoedbeheerders zien wat nodig is om de risico's voor hun erfgoed te analyseren en te beheersen. Bezoek de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om het document "Risicomanagement voor collecties" te downloaden.

Maken van een behoudsplan

Een behoudsplan is bedoeld als een praktisch meerjarenplan voor het behoud en beheer van een museum. Veiligheidszorg, zoals de aanwezigheid van een blusmiddelen, maakt onderdeel uit van een behoudsplan. Een behoudsplan is nooit 'af' en ontwikkelt mee bij bijvoorbeeld een verbouwing van een museum of nieuwe wensen. Erfgoed Gelderland heeft een goede opzet gemaakt voor een behoudsplan. Download hier het behoudsplan van Erfgoed Gelderland.

Database voor incidenten

Erfgoedbeheerders kunnen kosteloos incidenten of calamiteiten registreren in de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE) van de RCE. De gegevens worden (anoniem) openbaar gemaakt via de Erfgoedmonitor en laten risico’s en trends in de erfgoedsector zien. Als erfgoedbeheerder kun je deze informatie gebruiken voor een eigen risicoanalyse. De in DICE verzamelde data worden door de RCE ook gebruikt om de politie, brandweer, gemeenten en veiligheidsregio's bewust te maken van risico’s voor het cultureel erfgoed.

Erfgoedwijzer

Het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed informeert via de Erfgoedwijzer onder andere over de vele aspecten van veiligheidszorg. Van water tot dieven en vandalen. Klik hier om de Erfgoedwijzer te bezoeken.