Restauratie: hoe regel ik dat goed?

Hier vind je tips en verdere verwijzingen die je op weg helpen bij het inschakelen van een restaurator.

uitsnede - Grote wand vol met handgereedschap Foto Cesar Carlevarino Aragon via unsplash

Je wil er natuurlijk voor zorgen dat jouw collectiestukken in zo'n goed mogelijke staat zijn. Daarvoor zijn er allerlei stappen die je kunt ondernemen zoals het maken een collectieplan en preventief conserveren. Toch kan het gebeuren dat een collectiestuk beschadigd raakt, tijdens gebruik of doordat het te lang verwaarloosd is voordat het in jouw collectie terechtkwam.

Restaureren of conserveren?

Naast preventief conserveren worden de termen restaureren en conserveren gebruikt. Conserveren betekent dat de huidige staat van het object als uitgangspunt wordt genomen. De handelingen die bij conserveren horen zorgen ervoor dat het object niet verder vervalt. Zoals bijvoorbeeld het repareren van een scheur in textiel om te voorkomen dat het nog verder scheurt.

Bij restaureren worden handelingen uitgevoerd om het object in een staat te krijgen die zo dicht mogelijk bij de originele (of een andere voorgaande) staat ligt. Dat is een beslissing die niet licht genomen moet worden, omdat er echt ingegrepen moet worden in het object, bijvoorbeeld door latere toevoegingen of conserveringen te verwijderen. Die ingrepen zijn soms onomkeerbaar.

Expertise inhuren

Omdat conserveren en restaureren veel vakkennis vraag, bijvoorbeeld van materiaal en (kunst)historische context, wordt deze vaak uitgevoerd door een externe zelfstandige. Grote erfgoedinstellingen als rijksmusea en grote archieven hebben soms wel eigen restauratoren in dienst, omdat zij bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in olieverfschilderijen of papier.

Vakvereniging

Nederland kent een vakvereniging voor conservering en restauratie: Restauratoren Nederland. Op hun website www.restauratoren.nl kun je zoeken op specialisatie en locatie. 

Offerte aanvragen

Op de website van Landelijk Contact Museumconsulenten vind je handreikingen die je helpen bij het aanvragen van een goede offerte bij een onafhankelijk restaurator en het beoordelen van een ontvangen offerte. Themapagina over restaureren op de website van het LCM