Een collectieplan maken

Krijg inzicht in uw collectie en hoe u deze kunt beheren.

Plannen maken

Plannen en procedures vastleggen kan u helpen bij het professionaliseren van uw erfgoedinstelling. Dat kan bijvoorbeeld door het schrijven van een beleidsplan, en het afsluiten van een overeenkomst met uw vrijwilligers.

Waaruit bestaat een collectieplan?

Een collectieplan helpt u bij het beheren van uw collectie. In een collectieplan is vastgelegd wat de samenstelling en de betekenis van uw collectie is en welk beleid er is op het beheren, uitbreiden dan wel afstoten van (objecten uit) uw collectie. Om te worden opgenomen in het Museumregister heeft uw museum een collectieplan nodig.
In het collectieplan beschrijft u wat het beleid is van uw instelling over de volgende onderwerpen: collectiewaardering, behoud en beheer, collectieregistratie, collectiebeschrijving, collectievorming en gebruik van de collectie.

Lees verder op onze pagina over Collectiewaardering.

Lees verder op de website van het Landelijk Contact van Museumconsulenten over Beheersovereenkomsten

Kaft van de publicatie Een collectieplan schrijven Dat doe je zo (2021)

Kaft van de publicatie van RCE, Museumvereniging en Faro.

In 2021 is een nieuwe handleiding uitgegeven voor het schrijven van een collectieplan. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, de Museumvereniging en de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn tot een publicatie gekomen waar zowel startende als ervaren musea mee uit de voeten kunnen.

Download hier de publicatie Een collectieplan schrijven? Dat doe je zo!