Een collectieplan maken

Krijg inzicht in jouw collectie en hoe je deze kunt beheren.

Plannen maken

Plannen en procedures vastleggen kan je helpen bij het professionaliseren van jouw erfgoedinstelling. Dat kan bijvoorbeeld door het schrijven van een beleidsplan, en het afsluiten van een overeenkomst met je vrijwilligers.

Waaruit bestaat een collectieplan?

Een collectieplan helpt je bij het beheren van jouw collectie. In een collectieplan is vastgelegd wat de samenstelling en de betekenis van je collectie is en welk beleid er is op het beheren, uitbreiden dan wel afstoten van (objecten uit) jouw collectie. Om te worden opgenomen in het Museumregister heeft je museum een collectieplan nodig.
In het collectieplan beschrijf je wat het beleid is van jouw instelling over de volgende onderwerpen: collectiewaardering, behoud en beheer, collectieregistratie, collectiebeschrijving, collectievorming en gebruik van de collectie.

Lees verder op onze pagina over Collectiewaardering.

Lees verder op de website van het Landelijk Contact van Museumconsulenten over Beheersovereenkomsten

In 2021 is een nieuwe handleiding uitgegeven voor het schrijven van een collectieplan. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, de Museumvereniging en de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn tot een publicatie gekomen waar zowel startende als ervaren musea mee uit de voeten kunnen.

Download hier de publicatie Een collectieplan schrijven? Dat doe je zo!

Tekst loopt verder onder afbeelding.

Kaft van de publicatie Een collectieplan schrijven Dat doe je zo (2021)