Collectiewaardering: methoden en praktijkvoorbeelden

Welk verhaal wil je als collectiebeherende instelling vertellen? En welke collectiestukken horen daarbij?

Missie

De collectie van een museum of andere collectiebeherende instelling, en natuurlijk ook de wijze van tentoonstellen of openbaar maken, hangen samen met de missie: welk doel heeft jouw instelling voor ogen?

Om je te helpen bij het formuleren van een missie kun je verder lezen in dit artikel over het schrijven van een beleidsplan.

Op de museale weegschaal

De volgende stap is om vanuit deze nieuwe missie opnieuw naar de collectie te kijken: Welke objecten passen heel goed bij deze missie, en welke minder goed of helemaal niet? En wat missen we? Waar zitten lacunes? Hiervoor gebruiken we "Op de museale weegschaal: collectiewaardering in ze stappen", een methodiek ontwikkeld door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Kijk hier hoe die collectiewaardering in zijn werk ging bij Streekmuseum Etten+Leur