Collectiewaardering door musea in de Baronie

Lees het artikel over de uitgevoerde collectiewaardering door een aantal musea en een heemtuin uit de Baronie.

Na een inspiratiebijeenkomst in het voorjaar van 2016 besluiten een aantal (streek)musea en een heemtuin uit De Baronie om de mogelijkheden van een nauwere samenwerking te verkennen. Eén van de onderwerpen van de beoogde samenwerking zijn de collecties van de musea. Er zitten dubbelingen in de collecties en veel van de musea kampen met een tekort aan depotruimte.

De wens om de mogelijkheden van een nauwere samenwerking te onderzoeken leidt tot een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek is in het najaar van 2016 uitgevoerd door RaadSaam Erfgoedprojecten. De conclusie van het haalbaarheidsonderzoek is dat alle deelnemende musea willen werken aan een gezamenlijk bewaren, ontsluiten, aanvullen en presenteren van de historische verhalen van De Baronie. Met dit doel voor ogen wordt in 2017 het project Structurele samenwerking cultuurhistorische collecties in De Baronie van Breda gestart. De musea hoeven het project niet alleen uit te voeren. Als projectleider wordt RaadSaam Erfgoedprojecten betrokken en Landstad De Baronie en Erfgoed Brabant bieden ondersteuning.

Traject Collectiewaardering wordt gestart

Eén van de trajecten binnen het project is collectiewaardering. Het doel van de collectiewaardering is om zowel voor de musea als voor Erfgoed Brabant en Landstad De Baronie een overzicht te realiseren waarin de doublures (de spreekwoordelijke ‘strijkijzers’) en hiaten in de verhalen en collecties zichtbaar worden. Tegelijkertijd levert de collectiewaardering de musea nog meer op:

  • Biedt inzicht en houvast.
  • Werpt een kritische blik op de collectie.
  • Is handig bij het vastleggen en uitvoeren van procedures.
  • Zorgt voor een betere afstemming met andere instellingen.
  • Helpt bij het overtuigen van subsidiërende overheden en bruikleengevers.
  • Helpt bij de verantwoording van acties en beslissingen.

Voor de collectiewaardering wordt een werkgroep opgericht waarbij zeven musea zich aansluiten. De werkgroep wordt begeleid door RaadSaam Erfgoedprojecten. In de periode mei tot en met augustus 2018 brengt de organisatie bezoeken aan de deelnemende musea voor een uitleg en een gesprek over het traject van collectiewaardering. Hierna zijn de musea zelf aan de slag gegaan met de waardering van hun collectie aan de hand van het door de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed ontwikkelde instrument “Op de museale weegschaal. Collectiewaardering in zes stappen”. Klik hier voor meer informatie over "Op de museale weegschaal".

Tekst loop door onder de afbeelding.

Klaslokaaltje met poppen van twee leerlingen en een non in Museum Oud Oosterhout

Klaslokaaltje in Museum Oud Oosterhout. Foto: Mees van den Ekart.

Alle rechten voorbehouden

Resultaten van de collectiewaardering

Het hoofddoel van de collectiewaardering was om een overzicht te realiseren waarin de doublures en hiaten van de verhalen en collecties zichtbaar worden. De rapportages geven een mooi overzicht van de verschillende collecties en de verhalen die hieraan verbonden zijn. Maar het is de vraag of de vele doublures in de collecties helemaal zichtbaar worden. Wel geven de musea aan zich bewust te zijn van de volle depots en staan ze open voor een eventuele ontzameling.

Er lijken weinig hiaten in de collecties te zitten. Aan de hand van de collecties kunnen de vier verhaallijnen van de provincie (Religieus Brabant; Bevochtend Brabant; Innovatief Brabant; Bestuurlijk Brabant) goed uitgewerkt worden. Een volgende stap is om de verhalen van De Baronie aan de hand van de objecten uit de collecties te relateren aan de vier verhaallijnen en online te ontsluiten op de portal Brabantserfgoed.nl. Klik hier om de portal Brabantserfgoed.nl te bezoeken.

Bent u benieuwd naar alle resultaten van deze collectiewaardering? Download dan hier "Eindrapportage Project Structurele Baroniemusea".

Meer weten over collectiewaardering?

Wilt u voor uw museum ook met collectiewaardering aan de slag? Of wilt u meer over collectiewaardering weten? Neem dan contact op met Annette Gaalman, projectleider bij Erfgoed Brabant. Klik hier voor de contactgegevens van Annette Gaalman.

  • Het haalbaarheidsonderzoek is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van het Streeknetwerk Landstad De Baronie en het Mondriaan Fonds.
  • Het project ‘Structurele samenwerking cultuurhistorische collecties in De Baronie van Breda is financieel mogelijk gemaakt door het Streeknetwerk Landstad De Baronie, de Provincie Noord-Brabant en het Mondriaan Fonds.