Preventieve conservering

Preventieve conservering richt zich op het voorkomen of het beperken van schade aan erfgoed door omgevingsfactoren.

De omgeving heeft vaak een negatieve invloed op het erfgoed. Denk aan ongedierte, zonlicht en schimmelvorming. Preventieve conservering richt zich op het voorkomen of het beperken van schade door deze omgevingsfactoren. Op provinciaal en nationaal niveau zijn er verschillende plekken waar je met jouw vragen over conservering terechtkunt:

Maak een behoudsplan

Een behoudsplan is bedoeld als een praktisch meerjarenplan voor het behoud en beheer van een museum. Preventieve conservering maakt onderdeel uit van een behoudsplan. Een behoudsplan is nooit 'af' en ontwikkelt mee bij bijvoorbeeld een verbouwing van een museum of nieuwe wensen. Erfgoed Gelderland heeft een goede opzet gemaakt voor een behoudsplan. Download hier de handleiding 'Het schrijven van een behoudsplan'. 

Instructiefilms voor het conserveren van museumobjecten

Risicomanagement voor collecties

De RCE heeft in 2016 de publicatie "Risicomanagement voor collecties" uitgebracht. Dit document laat erfgoedbeheerders zien wat nodig is om de risico's voor hun erfgoed te analyseren en te beheersen. Bezoek de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om het document "Risicomanagement voor collecties" te downloaden.

Erfgoedwijzer

Het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed informeert via de Erfgoedwijzer onder andere over de vele aspecten van depots en hun gebruik. Van de inrichting, het juiste verpakkingsmateriaal tot een calamiteitenplan. Klik hier om de Erfgoedwijzer te bezoeken.