Collectiebeheer

Collectiewaardering

Een voorwerp dat helemaal niet uniek is, kan toch van grote waarde zijn en om die reden in een collectie ondergebracht zijn: bijvoorbeeld omdat het van een bekend persoon geweest is of omdat het ooit gemaakt is in de eigen regio. Die context geeft betekenis aan het voorwerp. Bij museumcollecties gaat het niet om de financiële, maar juist om die culturele waarde. Wat betekent dit voorwerp voor onze samenleving? Die waarde wil het museum zo goed mogelijk beschrijven, zodat de (onzichtbare) betekenis aan het object verbonden blijft en aan de bezoeker kan worden toegelicht. Een van de kerntaken van een collectiebeherende instelling - museum, archief, heemkundekring - is dus collectiewaardering, het onderzoeken en benoemen van de culturele waarde.

Hieronder vindt u de collectiewaardering-methode "Op de museale weegschaal" en twee praktijkvoorbeelden van collectiewaardering. 

Methode en praktijkvoorbeelden collectiewaardering

Collectieplan

Wanneer u een collectie heeft, is een collectieplan een onmisbaar hulpmiddel. Het plan biedt inzicht in de collectie en geeft duidelijkheid bij de uitvoering van het collectiebeleid. Dit geldt niet alleen voor musea. Ook bijvoorbeeld archieven, heemkundekringen, kerken en gemeenten beheren collecties. Het collectieplan is ook een leidraad bij een eventuele afstoting van (een deel van) de collectie. Wanneer het collectieprofiel duidelijk in het plan is omschreven, kan dit profiel het uitgangspunt van de selectie zijn. Op de website van het LCM vindt u een handreiking voor het schrijven van een collectieplan.

Blog 'Wat handig zo'n collectieplan!'

Annette Gaalman, medewerker ondersteuning erfgoedveld bij Erfgoed Brabant, schreef voor Brabant Cloud een blog waarin zij laat zien hoe ook kleine instellingen veel plezier kunnen hebben van het opzetten van een collectieplan en daarmee van een professioneel collectiebeleid. Klik hier om op de site van Brabant Cloud de blog te lezen.

Een collectieplan: tools en inspiratie

Eerste hulp bij bedreigde collecties

Overvolle depots, een gebrek aan middelen en mensen om goed zorg te dragen voor alle objecten, een deel van de voorwerpen past niet (meer) in de collectie of een erfgoedinstelling moet haar deuren sluiten. Veel musea, heemkundekringen en overheden zullen deze problemen herkennen en overgaan tot het afstoten van (een deel van) de collectie. Overhaaste en verkeerde beslissingen kunnen de collectie in gevaar brengen. Bij het afstoten van een collectie is het dan ook van groot belang dat u bedachtzaam en transparant te werk gaat. Klik hier om te lezen wat u kunt doen wanneer een collectie wordt bedreigd.

Veiligheidszorg, Preventieve conservering en Restauratie

 • Veiligheidszorg

  Brand, wateroverlast en diefstal. Dit zijn slechts enkele redenen waarom veiligheidszorg belangrijk is.

 • Preventieve conservering

  Preventieve conservering richt zich op het voorkomen of het beperken van schade aan erfgoed door omgevingsfactoren.

 • Restauratie

  Op de site van het LCM vindt u o.a. een handreiking voor organisaties die een restaurator nodig hebben.

Bruikleenverkeer collecties

Beheersovereenkomsten

Fotos

 • grote banner: Tentoonstellingsruimte in Museum 't Oude Slot Veldhoven. 
 • kleine banner: Strijkijzers op een strijkplank in Kempenmuseum De Acht Zaligheden Eersel. Foto: Mees van den Ekart.
 • kunst in de openbare ruimte: Kunstwerk in de buitenruimte van Biesbosch MuseumEiland. Fotograaf Ben Nienhuis.
Annette Gaalman

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 97,
of stuur een mail:
annettegaalman
@erfgoedbrabant.nl

Annette Gaalman, medewerker ondersteuning erfgoedveld