Collectiebeheer

Een voorwerp dat helemaal niet uniek is, kan toch van grote waarde zijn en om die reden in het museum: bijvoorbeeld omdat het van een bekend persoon geweest is of omdat het ooit gemaakt is in de eigen regio. Die context geeft betekenis aan het voorwerp. Bij museumcollecties gaat het niet om de financiële, maar juist om die culturele waarde. Wat betekent dit voorwerp voor onze samenleving? Die waarde wil het museum zo goed mogelijk beschrijven, zodat de (onzichtbare) betekenis aan het object verbonden blijft en aan de bezoeker kan worden toegelicht. Een van de kerntaken van een collectiebeherende instelling - museum, archief, heemkundekring - is dus het onderzoeken en benoemen van die culturele waarde.

Methode en praktijkvoorbeelden collectiewaardering

Bruikleenverkeer collecties

Veiligheidszorg en Preventieve conservering

  • Veiligheidszorg

    Brand, wateroverlast en diefstal. Dit zijn slechts enkele redenen waarom veiligheidszorg belangrijk is.

  • Preventieve conservering

    Preventieve conservering richt zich op het voorkomen of het beperken van schade aan erfgoed door omgevingsfactoren.

Annette Gaalman

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 97,
of stuur een mail:
annettegaalman
@erfgoedbrabant.nl

Annette Gaalman, projectleider