Collectiebeheer

Op deze pagina vindt u informatie over collectiewaardering, het maken van een collectieplan, veiligheidszorg, preventieve conservering, restauratie en bruikleenverkeer. 

Collectiewaardering

Een voorwerp dat helemaal niet uniek is, kan toch van grote waarde zijn en om die reden in een collectie ondergebracht zijn: bijvoorbeeld omdat het van een bekend persoon geweest is of omdat het ooit gemaakt is in de eigen regio. Die context geeft betekenis aan het voorwerp. Bij museumcollecties gaat het niet om de financiële, maar juist om die culturele waarde. Wat betekent dit voorwerp voor onze samenleving? Die waarde wil het museum zo goed mogelijk beschrijven, zodat de (onzichtbare) betekenis aan het object verbonden blijft en aan de bezoeker kan worden toegelicht. Een van de kerntaken van een collectiebeherende instelling - museum, archief, heemkundekring - is dus collectiewaardering, het onderzoeken en benoemen van de culturele waarde.

Hieronder vindt u collectiewaardering-methode "Op de museale weegschaal" en een praktijkvoorbeeld van collectiewaardering. 

Methode en praktijkvoorbeelden collectiewaardering

Collectieplan

Wanneer u een collectie heeft, is een collectieplan een onmisbaar hulpmiddel. Het plan biedt inzicht in de collectie en geeft duidelijkheid bij de uitvoering van het collectiebeleid. Dit geldt niet alleen voor musea. Ook bijvoorbeeld archieven, heemkundekringen, kerken en gemeenten beheren collecties. Het collectieplan is ook een leidraad bij een eventuele afstoting van (een deel van) de collectie. Wanneer het collectieprofiel duidelijk in het plan is omschreven, kan dit profiel het uitgangspunt van de selectie zijn.

Op de website van het LCM vindt u de Handreiking voor het schrijven van een collectieplan. Dit document kan u helpen bij het schrijven van uw collectieplan.

Quick Scan collectiebeleid

Wilt u een Quick Scan uitvoeren van het collectiebeleid in uw museum? Gebruik dan PEIL SNEL, een checklist met 35 vragen die u eenvoudig met 'ja' of 'nee' beantwoord. De uitkomst kunt u meenemen bij het maken van een actieplan voor het beleid rondom de collectie. PEIL SNEL is gemaakt door Erfgoedhuis Zuid-Holland. 

Veiligheidszorg, Preventieve conservering en Restauratie

 • Veiligheidszorg

  Brand, wateroverlast en diefstal. Dit zijn slechts enkele redenen waarom veiligheidszorg belangrijk is.

 • Preventieve conservering

  Preventieve conservering richt zich op het voorkomen of het beperken van schade aan erfgoed door omgevingsfactoren.

 • Restauratie

  Op de site van het LCM vindt u o.a. een handreiking voor organisaties die een restaurator nodig hebben.

Bruikleenverkeer collecties

Beheersovereenkomsten

 • Annette Gaalman

  Beheersovereenkomsten voor bruikleen, schenking en beheer

  Bij bruikleen, schenking en beheer van andermans collectie is het belangrijk om de afspraken in een beheersovereenkomst vast te leggen. Op de site van het LCM staan voorbeeldovereenkomsten. Het betreft standaardovereenkomsten en het LCM raadt u aan om voor het maatwerk een jurist in de arm te nemen.

  Annette Gaalman, projectleider

Annette Gaalman

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 97,
of stuur een mail:
annettegaalman
@erfgoedbrabant.nl

Annette Gaalman, projectleider