Regionale geschiedenis in Brabant: een verkenning

INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK

Universiteit van Tilburg
€120,- incl. literatuur

Veertien colleges (plus excursie) over de geschiedenis, de volkscultuur en het (zelf)beeld van Noord Brabant.
De cursus is vol, inschrijven is niet meer mogelijk.

De leerstoel Cultuur in Brabant van de Universiteit van Tilburg en de Erfgoed Brabant Academie organiseren in het voorjaar van 2019 weer de cursus regionale geschiedenis van Brabant. U kunt nu inschrijven. Het eerste college is op maandag 28 januari 2019.

De cursus bestaat uit een reeks hoorcolleges en een excursie en staat open voor studenten van de Universiteit en overige geïnteresseerden. 

Doel

De colleges worden gegeven door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld en drs. Jan van Oudheusden. Prof. dr. Jos Swanenberg verzorgt een gastcollege.

De hoorcollegereeks behelst een inleiding in de bestudering van het verleden van de regio en de regionale volkscultuur. Centraal staat de wisselwerking tussen de beeldvorming over het Brabantse verleden en de vormgeving van de hedendaagse Brabantse identiteit.

Link plaatje hoorcolleges Regionale Geschiedenis.png

Tijdens de cursus gebruiken we als cursusboek: Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken (Zwolle: WBooks en Erfgoed Brabant, 2015). ISBN 9789040077807.

Deelname en kosten

Deze cursus staat open voor studenten van Tilburg University, mensen uit de archief- en museumwereld, studenten van de Open Universiteit, heemkundigen en overige geïnteresseerden.

De deelnamekosten voor niet-UvT-studenten bedragen € 100,- exclusief en € 120,- inclusief de aanschaf van het boek van Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken (Zwolle: WBooks en Erfgoed Brabant, 2015).

Ook niet-UvT-studenten zijn dus van harte welkom, mits zij de hele cursus volgen en actief deelnemen in het lezen en bespreken van de literatuur. Het maximaal aantal plaatsen is 30, dus snelle aanmelding kan u van een plaats verzekeren.

Data en tijden

maandag 28 januari t/m maandag 20 mei 2019.
Van 12.45-15.30 uur.

Locatie

Campus van Tilburg University. Gebouw The Cube zaal 21.
Bekijk de plattegrond: https://www.tilburguniversity.edu/nl/contact/campus-map/cube/

Inschrijven 

De cursus zit vol. Inschrijven is niet meer mogelijk. U kunt nog wel e-mail sturen naar irryvervoord@erfgoedbrabant.nl zodat u op een wachtlijst wordt geplaatst.