Regionale Geschiedenis in Brabant 2: aan het werk!

€45,-

Online vervolgcursus waarin u leert wat er komt kijken bij het doen van regionaalhistorisch onderzoek.

Aan het werk!

Als deelnemer aan de cursus 'Regionale geschiedenis in Brabant' heeft u zich ondergedompeld in het Brabantse verleden. U bent nu bekend met de belangrijkste perioden, personen en plaatsen. Nu is het tijd om zelf iets toe te voegen aan de geschiedschrijving over Brabant: aan het werk!

In deze vervolgcursus leert u onder begeleiding wat er allemaal komt kijken bij regionaalhistorisch onderzoek. We beginnen met het kiezen van een onderwerp. Hoe weet u wat u kunt onderzoeken? Vervolgens leggen we uit hoe u komt tot een goede vraagstelling: op welke vraag wilt u een antwoord vinden? Vervolgens ontdekt u welke bronnen u tot uw beschikking heeft om de vraag te beantwoorden. Tot slot leert u hoe u het verzamelde materiaal kunt verwerken in een artikel voor een breed publiek.

Cursusopzet

De training is digitaal en bestaat uit ‘klassikale’ bijeenkomsten, waar verschillende onderwerpen door de docenten worden toegelicht. Vervolgens kunt u zelf aan de slag met de opdracht. Tussen de klassikale bijeenkomsten plannen we vrijblijvende inloopmiddagen waardoor u de gelegenheid hebt om ook tussentijds vragen te stellen.

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Startbijeenkomst: Docenten: prof. Arnoud-Jan Bijsterveld en Wouter Loeff, MA. Inleiding in onderzoeksvaardigheden. Aan het einde van deze bijeenkomst kiest u vol vertrouwen een onderwerp en weet u waar u moet beginnen met bronnenonderzoek.
 • Inloopmiddag 1: vrijblijvende bijeenkomst waar u digitaal kunt aanschuiven en vragen kunt stellen aan andere deelnemers en aan de docenten.
 • Werksessie 1: de deelnemers nemen hun voorlopige resultaten van hun onderzoek mee en reflecteren daarop. Er wordt samen bekeken hoe de onderzoeksresultaten kunnen worden omgezet in een artikel. Naast de structuur van het artikel worden ook onderwerpen zoals beeldrecht, auteursrecht, bronvermelding en plagiaat besproken.
 • Inloopmiddag 2: vrijblijvende bijeenkomst waar u digitaal kunt aanschuiven en vragen kunt stellen aan andere deelnemers en aan de docenten, bijvoorbeeld over het schrijven van het artikel.
 • Werksessie 2: deelnemers reflecteren op hun eigen artikel en dat van andere cursisten.
 • Inloopmiddag 3: vrijblijvende bijeenkomst waar u digitaal kunt aanschuiven en vragen kunt stellen aan andere deelnemers en aan de docenten. Bijvoorbeeld over het verwerken van feedback.
 • Tijdens de laatste bijeenkomst kijken we terug op de cursus.

Cursusdata

Hou onze website in de gaten voor nieuwe inschrijfdata.

Cursusdoelen

 • U bent in staat om zelfstandig regionaalhistorisch onderzoek te doen.
 • U kunt werken met verschillende historische bronnen.
 • U heeft geoefend met het schrijven voor een breed publiek.
 • U heeft één of meer artikelen gepubliceerd op het provinciale platform Brabantserfgoed.nl. Klik hier om Brabantserfgoed.nl te bezoeken.
 • U heeft kennisgemaakt met de wereld van historisch onderzoek.

Thema landschap

Het landschap staat centraal in deze cursus. In onze tijd worden we ons steeds meer bewust van het belang van het landschap voor onze gezondheid, veiligheid (water!), voedsel- en energievoorziening en vrijetijdsbesteding. Hoe beleefden mensen vroeger het landschap? Wat kunnen we te weten komen hoe zij daarin werkten en leefden, wat natuur en cultuurlandschap voor hen betekenden, en hoe zij de eerste levensbehoeften als water, voedsel en wonen realiseerden met gebruikmaking van het landschap? We interpreteren landschap hier in de breedst mogelijke betekenis als leef- en werkomgeving, natuur, in fysisch-geografische, ecologische en historisch-geografische zin.

Deelname en kosten

Deelname geschied via inschrijving. De kosten voor de cursus zijn €45,- per deelnemer.