Regionale Geschiedenis in Brabant 2: aan het werk!

€45,-

Vervolgcursus waarin u leert wat er komt kijken bij het doen van regionaal historisch onderzoek.

Aan het werk!

Als deelnemer aan de cursus 'Regionale geschiedenis in Brabant' heeft u zich ondergedompeld in het Brabantse verleden. U bent nu bekend met de belangrijkste perioden, personen en plaatsen. Nu is het tijd om zelf iets toe te voegen aan de geschiedschrijving over Brabant: aan het werk!

In deze vervolgcursus leert u onder begeleiding wat er allemaal komt kijken bij regionaal historisch onderzoek. We beginnen met het kiezen van een onderwerp. Hoe weet u wat u kunt onderzoeken? Vervolgens leggen we uit hoe u komt tot een goede vraagstelling: op welke vraag wilt u een antwoord vinden? Vervolgens ontdekt u welke bronnen u tot uw beschikking heeft om de vraag te beantwoorden. Tot slot leert u hoe u het verzamelde materiaal kunt verwerken in een artikel voor een breed publiek.

Cursusopzet

De training is digitaal en bestaat uit ‘klassikale’ bijeenkomsten, waar verschillende onderwerpen door de docenten worden toegelicht. Vervolgens kunt u zelf aan de slag met de opdracht. Tussen de klassikale bijeenkomsten plannen we vrijblijvende inloopmiddagen waardoor u de gelegenheid hebt om ook tussentijds vragen te stellen.

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Startbijeenkomst: Docenten: prof. Arnoud-Jan Bijsterveld en Wouter Loeff, MA. Inleiding in onderzoeksvaardigheden. Aan het einde van deze bijeenkomst kiest u vol vertrouwen een onderwerp en weet u waar u moet beginnen met bronnenonderzoek.
 • Inloopmiddag 1: vrijblijvende bijeenkomst waar u kunt aanschuiven en vragen kunt stellen aan andere deelnemers en aan de docenten. Vindt plaats op het kantoor van Erfgoed Brabant in Den Bosch.
 • Werksessie 1: de deelnemers nemen hun voorlopige resultaten van hun onderzoek mee en reflecteren daarop. Er wordt samen bekeken hoe de onderzoeksresultaten kunnen worden omgezet in een artikel. Naast de structuur van het artikel worden ook onderwerpen zoals beeldrecht, auteursrecht, bronvermelding en plagiaat besproken.
 • Inloopmiddag 2: vrijblijvende bijeenkomst waar u kunt aanschuiven en vragen kunt stellen aan andere deelnemers en aan de docenten, bijvoorbeeld over het schrijven van het artikel. Vindt plaats op het kantoor van Erfgoed Brabant in Den Bosch.
 • Werksessie 2: deelnemers reflecteren op hun eigen artikel en dat van andere cursisten.
 • Inloopmiddag 3: vrijblijvende bijeenkomst waar u kunt aanschuiven en vragen kunt stellen aan andere deelnemers en aan de docenten. Bijvoorbeeld over het verwerken van feedback. Vindt plaats op het kantoor van Erfgoed Brabant in Den Bosch.
 • Tijdens de laatste bijeenkomst kijken we terug op de cursus.

Cursusdata

De cursus vindt plaats in het najaar van 2022. De bijeenkomsten zijn in principe online, behalve de inloopmiddagen en vinden plaats op dinsdagen van 12.45 - 14.30 uur.

 • Startbijeenkomst: 13 september
 • Inloopmiddag 1: 27 september
 • Werksessie 1: 4 oktober
 • Inloopmiddag 2: 18 oktober
 • Werksessie 2: 15 november
 • Inloopmiddag 3: 22 november
 • Slotbijeenkomst: 29 november

Cursusdoelen

 • U bent in staat om zelfstandig regionaal historisch onderzoek te doen.
 • U kunt werken met verschillende historische bronnen.
 • U heeft geoefend met het schrijven voor een breed publiek.
 • U heeft één of meer artikelen gepubliceerd op het provinciale platform Brabantserfgoed.nl. Klik hier om Brabantserfgoed.nl te bezoeken.
 • U heeft kennisgemaakt met de wereld van historisch onderzoek.

Een voorbeeld van een artikel dat naar aanleiding van deze cursus is gepubliceerd vindt u hier.

Thema Tweede Wereldoorlog

De komende jaren werken we toe naar het herdenkingsjaar 2024, want dan is het tachtig jaar geleden dat Noord-Brabant werd bevrijd.  In opmaat naar dat jaar zal er onderzoek worden gedaan naar de Tweede Wereldoorlog in Brabant. Dat onderzoek zal verder gaan dan alleen militaire geschiedenis. Er is juist veel aandacht voor het dagelijks leven, familiegeschiedenissen, persoonlijke verhalen en andere ‘kleine’ geschiedenissen die tezamen het grotere verhaal vertellen. Diezelfde insteek hanteren we ook bij de cursus Regionale Geschiedenis 2.  

Deelname en kosten

Deelname geschied via inschrijving. De kosten voor de cursus zijn €45,- per deelnemer. U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar info@erfgoedbrabant.nl.