De Romeinen in Noord-Brabant

groep 6 en groep 7

Vraag bij de locatie naar de kosten

De Romeinen zijn hier geweest! En we lijken meer op ze dan je misschien denkt. 

Over de leskist Romeinen in Noord-Brabant

In iedere geschiedenismethode wordt het thema ‘De Romeinen in Nederland’ behandeld. Maar waarom het geschiedenisboek openslaan als de leerlingen échte Romeinse voorwerpen in handen kunnen krijgen? Voorwerpen die door de Romeinen in Brabant zijn gebruikt. De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met de voorwerpen uit de leskist. Aan de hand van de voorwerpen en de daarbij behorende werkbladen leren zij over de verschillende aspecten van het leven in de Romeinse tijd, waaronder: het schrift, geld, kleding, infrastructuur, het badhuis, huizenbouw, religie, sport en spel en het leger.

Klik hier voor de kaart met de uitleenlocaties van de leskist De Romeinen in Noord-Brabant.

kaart Romeinen in Noord-Brabant locaties

Productdetails

Lesmateriaal

 

 Grote leskist met:
 • 32 archeologische voorwerpen (deels authentiek)
 • Map PO groep 6/7 met handleiding en werkbladen
 • Map VO met handleiding en werkbladen
 • Vergrootglas
 • Achtergrondinformatie
Leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands.
Thema's Romeinen in Nederland, o.a. eten, wonen, tijd en persoonlijke verzorging.
Leerdoelen

Leerdoelen erfgoededucatie

 • De leerling kan vragen stellen bij erfgoed en in samenwerking met anderen verschillende bronnen raadplegen en informatie opzoeken om de vragen te beantwoorden.
 • De leerling kan erfgoed in de eigen omgeving koppelen aan onderwerpen in de regionale/nationale geschiedenis.
 • De leerling kan het verhaal bij het erfgoed plaatsen in de tijd en relateren aan hoe mensen in een bepaalde tijdsperiode woonden, leefden en werkten en daarbij verschillen en overeenkomsten noemen met nu.
 • Klik hier voor meer informatie over de handleiding "Wijzer met erfgoededucatie".

De Cultuur Loper indicatoren waar (met name) aan gewerkt wordt:

 • C3 - De leerling kan opgedane kennis toepassen.
 • O1 - De leerling gebruikt actief zijn zintuigen om een object, onderwerp of gebeurtenis te verkennen.
 • O4 - De leerling stelt vragen aan zichzelf en zijn omgeving.
 • Klik hier voor meer informatie over De Cultuur Loper.
Tijdsbeslag Naar keuze. Van een lesuur tot een projectweek.
Plaats van uitvoering Klas, naar keuze uit te breiden met museumbezoek.