De Middeleeuwse Stad

groep 6 en groep 7

Vraag bij de locatie naar de kosten

Hoe was het leven in een Middeleeuwse stad in Brabant? Ga zelf aan de slag met bronnen en materialen.

In de klas wordt een middeleeuws landschap uitgerold in de vorm van een vloerkleed. Waar zouden de boeren het land gaan bewerken? Wat is de beste handelsplek? Op welke plaatsen wilden de mensen graag wonen? Hoe ontstond een stad? Met behulp van een kasteel, boerderijen, huisjes, een klooster en een stadhuis krijgt de middeleeuwse stad langzaam maar zeker vorm. Daarna onderzoeken de leerlingen in kleine groepjes het leven in de middeleeuwse stad aan de hand van historische bronnen.

De kinderen gaan aan de slag met een rekenopdracht met middeleeuwse munten en een boodschappenlijst, het bedenken van een klucht voor het volgende carnaval, het bestuderen van een stadszegel en het uitvoeren van monnikenwerk: schrijven op echt perkament. In de opdrachten worden verschillende thema’s over het leven in de middeleeuwse stad behandeld die ook in de reguliere lesmethodes aan bod komen, zoals: de markt, feest, bestuur en rechtspraak, eten, wonen, kleding, geloof, boerenleven en oorlog. Welk lot wacht je als boer, burger, geestelijke of edelman? Dit ontdekken de leerlingen tijdens het standenspel. Elke keer blijkt de edelman te winnen...

Klik hier voor de kaart met de uitleenlocaties van de leskist De Middeleeuwse Stad.

kaart Middeleeuwse Stad locaties

Bij de leskist zit een DVD met een serie van schoolTV over de Middeleeuwen. Als het niet mogelijk is de DVD af te spelen, zijn de afleveringen hier te vinden in de beeldbank van SchoolTV.

Productdetails

Leergebied

Oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie.

Thema's

Middeleeuwen, o.a. wonen, eten, kleding, oorlog, handel en kunst.

Lesmateriaal

 

 Grote kist met:

 • Docentenhandleiding
 • DVD schoolTV
 • Vloerkleed met houten huisjes
 • Zakjes met bronnenmateriaal, voorwerpen en opdrachten 
 • Standenspel (5 spelborden per klas)
Leerdoelen

Leerdoelen erfgoededucatie

 • De leerling kan vragen stellen bij erfgoed en in samenwerking met anderen verschillende bronnen raadplegen en informatie opzoeken om de vragen te beantwoorden.
 • De leerling kan erfgoed in de eigen omgeving koppelen aan onderwerpen in de regionale/nationale geschiedenis.
 • De leerling kan het verhaal bij het erfgoed plaatsen in de tijd en relateren aan hoe mensen in een bepaalde tijdsperiode woonden, leefden en werkten en daarbij verschillen en overeenkomsten noemen met nu.
 • Klik hier voor meer informatie over de handleiding "Wijzer met erfgoededucatie".

De Cultuur Loper indicatoren waar (met name) aan gewerkt wordt:

 • C1 - De leerling kan zich een voorstelling maken van een gebeurtenis, ervaring of idee en deze uiten.
 • C3 - De leerling kan opgedane kennis toepassen.
 • O1 - De leerling gebruikt actief zijn zintuigen om een object, onderwerp of gebeurtenis te verkennen.
 • O4 - De leerling stelt vragen aan zichzelf en zijn omgeving.
 • O5 - De leerling verzamelt, selecteert en maakt kritisch gebruik van verschillende bronnen.
 • O6 - De leerling gaat door met onderzoeken tot zijn doel bereikt is.
 • Klik hier voor meer informatie over De Cultuur Loper.
Tijdsbeslag Naar keuze. Van drie lesuren tot een projectweek. Het project is leerstofvervangend.
Plaats van uitvoering Klas (museumbezoek, stadswandeling en andere excursies optioneel).