Cultuureducatie met Kwaliteit

Met dit meerjarige traject zet de hele school zich in voor beter cultuuronderwijs.

De aanvraag is toegekend. Lees hier het nieuwsbericht over 7,3 miljoen voor cultuureducatie in Brabant

 

Over Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een meerjarige subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie sinds 2013. Ook Noord-Brabant doet hier aan mee. Er wordt telkens voor vier jaar een aanvraag gedaan. In 2021 start de derde periode van CmK. Ook in deze derde periode zal Erfgoed Brabant weer deelnemen. Naast de Provincie Noord-Brabant doen ook bijna 50 gemeenten mee in deze aanvraag. 
In de derde periode van CmK zetten we ons in voor de aansluiting tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, zoeken we naar hoe cultuureducatie kansengelijkheid kan bevorderen, gaan we voorbereiden op het nieuwe curriculum en staat deskundigheidsbevordering bovenaan de agenda.

Alle deelnemende partijen zetten zich in voor het stimuleren van goede cultuureducatie op de scholen in de deelnemende gemeenten. Daarvoor zijn er ondersteuningsprogramma's zoals De Cultuur Loper en De Culturele Ladenkast, de lokale ondersteuning van intermediairs, activiteitenbudgetten, scholingsbudgetten en netwerken voor kennisdeling. 

Deze werkzaamheden stellen leerkrachten in staat om een goed programma voor cultuureducatie aan te bieden aan hun leerlingen.

Meer informatie over de subsidieregeling staat op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Meer informatie over het traject De Cultuur Loper staat op de speciale website.

Meer informatie over De Culturele Ladenkast staat op deze website. 

Erfgoed Brabant en CmK

Sinds 2013 heeft Erfgoed Brabant een groot deel van haar werzaamheden voor educatie binnen CmK onder gebracht. CmK geeft ons de ruimte om door te ontwikkelen, scholing te geven en samen te werken met nieuwe partijen.

We zijn betrokken bij de regionetwerken van intermediairs. We geven scholingen en workshops over erfgoededucatie aan leerkrachten, medewerkers van erfgoedinstellingen en pabostudenten. We begeleiden pabostudenten bij stageopdrachten over erfgoed. We hebben de leerdoelen voor erfgoededucatie ontwikkeld en uitgebracht in de publicatie Wijzer met Erfgoededucatie. We hebben nieuwe educatieprojecten ontwikkeld zoals Op de toren zit een haan voor groep 1 en 2. 

Wij kunnen uw school of erfgoedinstelling helpen bij het vormgeven van educatie over en met erfgoed. Neem contact met ons op!

De Cultuur Loper is een traject van Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant, in samenwerking met gemeenten, intermediairs, cultureel instellingen en scholen in de provincie Noord-Brabant.
Cultuureducatie met Kwaliteit wordt mogelijk gemaakt door: Fonds voor Cultuurparticipatie en Provincie Noord-Brabant.