Cultuureducatie met Kwaliteit

Subsidietraject om cultuureducatie te verstevigen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Wat is Cultuureducatie met Kwaliteit?

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een meerjarige subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De regeling bestaat sinds 2013 en het geld is bestemd voor cultuureducatie in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Van 2021 - 2024 loopt de derde periode van CmK. Erfgoed Brabant is partner in de grote aanvraag vanuit Noord-Brabant. Hieraan doen naast Erfgoed Brabant ook Kunstloc Brabant, de Provincie Brabant en maarliefst 53 gemeenten mee. 

Alle deelnemende partijen zetten zich in voor het stimuleren van goede cultuureducatie op de scholen in de deelnemende gemeenten. Deze werkzaamheden stellen leerkrachten in staat om een goed programma voor cultuureducatie aan te bieden aan hun leerlingen. We leggen de focus deze vier jaar op een aantal punten:

  • Onderzoeken hoe cultuureducatie kansengelijkheid kan bevorderen.
  • Scholen voorbereiden op het nieuwe curriculum en de plaats van cultuureducatie daarin.
  • Deskundigheidsbevordering van alle betrokken partijen op het gebied van cultuureducatie.

Wat betekent CmK voor mijn school?

Als uw gemeente deelneemt aan CmK kunt u in uw gemeente terecht bij de intermediair cultuureducatie. Die kan u helpen om cultuureducatie op uw school te verstevigen. Dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door samen een goede visie opstellen, deel te nemen aan netwerken met andere scholen, samen te werken met culturele instellingen, scholing voor het team te organiseren of budget aan te vragen voor activiteiten. Bekijk de kaart op de website van Kunstloc Brabant om te zien of er in uw gemeente ook een intermediair is

Wat betekent CmK voor mijn erfgoedorganisatie?

CmK geeft scholen de gelegenheid zich te verdiepen op het gebied van cultuureducatie. Erfgoededucatie hoort daar ook bij. Een gevolg van CmK kan zijn dat een school met een andere vraag naar uw erfgoedinstelling komt. Scholen willen dan niet langer een kant-en-klaar project afnemen maar vragen om iets op maat voor de school. Dat vraagt ook iets van u als erfgoedorganisatie. Wij helpen u hier op in te spelen. Door de samenwerking met een school te begeleiden, advies te geven of een training voor de mensen in uw organisatie. Neem contact op met met Tera Uijtdewilligen (zie gegevens rechtsboven) voor meer informatie. 

Erfgoed Brabant en CmK

Sinds 2013 heeft Erfgoed Brabant een groot deel van haar werkzaamheden voor educatie binnen CmK ondergebracht. CmK geeft ons de ruimte voor doorontwikkeling van onze dienstverlening, het geven van scholing en samenwerking met nieuwe partijen.

We zijn al jaren betrokken bij de regionetwerken van intermediairs. We geven scholingen en workshops over erfgoededucatie aan leerkrachten, medewerkers van erfgoedinstellingen en studenten. We begeleiden studenten bij (stage)opdrachten over erfgoed. We hebben de leerdoelen voor erfgoededucatie in PO en VO opgesteld en uitgebracht in de publicatie Wijzer met Erfgoededucatie. We hebben nieuwe educatieprojecten ontwikkeld en stimuleren de lokale samenwerking van scholen en erfgoedinstellingen.  

Wij kunnen uw school of erfgoedinstelling helpen bij het vormgeven van educatie over en met erfgoed. Neem contact met ons op!