Project Van d'Eerd naar Eerde

Hoe het werk en leven van een markante Eerdenaar van vroeger vormgeeft geeft aan het burgerschapsonderwijs van nu.

Bernard van Dam (1881 - 1958) uit Eerde legde in zijn illustraties en artikelen het alledaagse leven op het Brabantse platteland vast. Vol met details en rijke observaties is zijn werk als een soort tijdreis. Van Dams werk is niet melancholisch of nostalgisch maar juist met een scherpe blik. Hij wist kritiek altijd met humor te verpakken.

Het team van basisschool Petrus en Paulus in Eerde gaat met het erfgoed van Bernard van Dam aan de slag. Ze kiezen daarbij een invalshoek die past bij het onderwijs van nu. Zo geeft het project handen en voeten aan karakterontwikkeling, kritisch denken en burgerschap in de school.

Betrokken partijen

Bijeenkomst projectgroep project Bernard van Dam in Eerde. Foto: Rolf Vonk, Erfgoed Brabant.

De projectgroep aan het werk. Foto Rolf Vonk, Erfgoed Brabant.

Alle rechten voorbehouden

Samenwerkingsvraag

De basisschool wil het bijzondere erfgoed van Eerdenaar Bernard van Dam inzetten om burgerschap, karakterontwikkeling en kritisch denken in de hele school te ontwikkelen. Ze wil de koppeling maken met cultuureducatie door te werken vanuit de culturele competenties. De leerkrachten stellen hun eigen vragen bij het erfgoed centraal doordat gewerkt wordt met het concept 'deep learning'.

Doel van het project

Een door 'deep learning' door het team vormgegeven lessenreeks voor groep 1 t/m 8. Daarin zijn burgerschap, karakterontwikkeling en kritisch denken verbonden aan thema's uit het werk van Bernard van Dam.

Stichting Bernard van Dam, Cultuurkade en Erfgoed Brabant ondersteunen het team in de thematiek en inzetbaarheid van het werk van Bernard van Dam en de wijze waarop dat kan worden verbonden met erfgoededucatie en burgerschapsvorming.

Het project wordt gerealiseerd in 2022.

Ook interesse in een project op maat? Neem contact met ons op.