Aanpak kansengelijkheid

Provinciebrede samenwerking over hoe cultuureducatie kan bijdragen aan bevordering van kansengelijkheid.

Erfgoed Brabant neemt deel aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit waarin de aanpak van kansengelijkheid bovenaan de agenda staat. Binnen de Brabantse themagroep Kansengelijkheid werken we mee aan het bevorderen van kansengelijkheid. We werken hierin samen met Kunstloc Brabant (Tilburg), Huis73 ('s-Hertogenbosch), Nieuwe Veste (Breda) en Muzelinck (Oss).

De doelen die binnen deze themagroep zijn gesteld zijn o.a. het opzetten van een Brabants netwerk kansengelijkheid voor het vergroten en uitwisselen van kennis op dit vlak. Daarnaast gaat de themagroep zich richten op het verbreden van het cultuuraanbod voor Brabantse scholen.

Muurschildering van gekleurde handen. Fotograaf: Tim Mossholder. Bron: Unsplash.