Bedreigd Digitaal Erfgoed

Digitalisering speelt een steeds belangrijkere rol in de erfgoedwereld. Musea en heemkundekringen tonen hun collecties online, podcasts over erfgoed worden door veel mensen beluisterd en voor krantenonderzoek hoef je niet meer op de fiets naar het archief. Digitalisering kan betekenen het omzetten van een fysieke bron – zoals een brief, foto, tekening – naar een digitaal bestand. Daarnaast bestaan er digitale bestanden die zonder fysieke bron ontstaan, zoals podcasts, digitale foto’s, websites en e-mails. Dit noemen we digital born.

Digitalisering kan een oplossing bieden voor bedreigd erfgoed. Denk aan oude foto's, films, kranten en dia's. Tegelijkertijd is het belangrijk om stil te staan bij de vraag hoe je de digitale bestanden duurzaam kunt bewaren. Want een harde schijf kan beschadigd raken en een bestandsformaat kan verouderen. Op provinciaal en landelijk niveau zijn er verschillende organisaties waarbij je terecht kunt voor advies en ondersteuning rondom digitalisering. 

Film en Fotobanken

  • Brabant in Beelden

    Een initiatief van het BHIC voor het gratis digitaliseren van filmbeelden over Brabant. Lees meer over dit initiatief in ons interview met het BHIC.

  • Film- en Fotobank Noord-Brabant

    Voor veel Brabantse erfgoedinstellingen was de Film- en Fotobank Noord-Brabant een eerste kennismaking met het digitaliseren, ontsluiten en delen van hun collectie. Klik hier om het artikel over de Film- en Fotobank te lezen. 

Brabant Cloud

Om Brabantse erfgoedinstellingen te helpen bij het digitaliseren van hun collectie, biedt Erfgoed Brabant, Brabant Cloud aan. Met Brabant Cloud kun je jouw collectie op een duurzame manier opslaan en deze online tonen via de platforms Brabants Erfgoed en Europeana. Al meer dan 45 Brabantse erfgoedinstellingen maken gebruik van Brabant Cloud.

Op de website van Brabant Cloud vind je documenten die je kunnen helpen bij het digitaliseren van jouw collectie. Wil je graag een medewerker van het team Brabant Cloud persoonlijk om advies vragen? Klik hier voor meer informatie over contactmogelijkheden met Team Brabant Cloud. 

DEN en AVA_Net

Op nationaal niveau kun je voor jouw vragen over digitalisering terecht bij Digitaal Erfgoed Nederland (DEN). Op de DEN-website vind je talrijke artikelen en handleidingen over digitalisering. Met name DE BASIS is een nuttige tool die een set van minimale eisen voor de digitalisering van erfgoed vormt.

Voor vragen over de digitalisering van audiovisueel materiaal of born digital audiovisueel materiaal bieden de website en de experts van AVA_Net antwoord. AVA_Net is een netwerk dat als doel het bijdragen aan de veiligstelling en het (her)gebruik van het audiovisueel erfgoed in Nederland heeft. Verspreid over Nederland beschikt AVA_Net over een netwerk van regionale en inhoudelijke experts op het gebied van audiovisueel erfgoed. Deze experts kun je jouw vragen over de archivering van audiovisueel materiaal voorleggen. In de Kennisbank vind je nuttige artikelen en handreikingen.

Data veiligstellen bij het HomeComputerMuseum

In Helmond zit het HomeComputerMuseum, een interactief museum waar je kennis neemt van de geschiedenis van de (thuis)computer en aanverwante apparaten middels kamers in de stijl van de desbetreffende jaren. Het museum is een officiële hub van het NDE voor het veiligstellen van data. Bekijk onderstaande video voor meer informatie.

Behoud van websites

Websites kunnen ook behoren tot het digitaal erfgoed. Maar waar mensen het niet meer dan normaal vinden dat alle vergadernotulen worden bewaard, verdwijnen er elke dag websites. Dit gebeurt omdat bijvoorbeeld een oude website door een nieuwe versie wordt vervangen of omdat het bedrijf achter de site failliet gaat. In Nederland houden onder andere het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Koninklijke Bibliotheek zich bezig met het behoud van sites. Beeld en Geluid behoudt sites die gericht zijn op het Nederlandse audiovisuele domein. In de selectie van de Koninklijke Bibliotheek ligt de nadruk op Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis. Ook wordt bij de selectie gekeken naar maatschappelijke relevantie en trends.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed maakt zich sterk voor webarchivering en heeft hiervoor de expertgroep ‘Webarchivering in Nederland’ opgezet. Het doel van deze groep is het bevorderen van samenwerking en professionalisering op het gebied van webarchivering in Nederland. Voor vragen over het behoud van sites kun je contact opnemen met de expertgroep.

Meer informatie over digitalisering

Beeldmateriaal: Wikimedia Commons, Museo scienza technologia Milan en Jim1138, CC BY SA 4.0 

Peer Verbruggen

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 77 83 78,
of stuur een mail:
peerverbruggen
@erfgoedbrabant.nl

Peer Verbruggen, projectmedewerker digitalisering

Iris Dracht

Vragen?

Bel mij op 06 - 58 84 82 92,
of stuur een mail:
irisdracht
@erfgoedbrabant.nl

Iris Dracht, projectmedewerker digitalisering

Cris Kremers

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 01,
of stuur een mail:
criskremers
@erfgoedbrabant.nl

Cris Kremers, Teamleider Brabant Cloud