Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties

Het Spoorboekje is een laagdrempelige handreiking voor het digitaal beschikbaar stellen van collecties.

'Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties' is in 2021 vernieuwd. Het Spoorboekje is een laagdrempelige handreiking voor het digitaal beschikbaar stellen van collecties van bijvoorbeeld musea en historische verenigingen.

Het Spoorboekje is het resultaat van samenwerking binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). De handreiking is gemaakt door de Digitaal Erfgoed Coaches, die vanuit de provinciale erfgoedhuizen ondersteuning bieden aan het brede erfgoedveld. De erfgoedhuizen zijn partner in het NDE. Het Spoorboekje is gepubliceerd op de website van Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM). Borging en actualisatie worden gerealiseerd door het LCM, eveneens partner binnen het NDE.

Klik hier om naar het Spoorboekje op de site van Landelijk Contact van Museumconsulenten te gaan.