Netwerk Digitaal Erfgoed

Het NDE ontwikkelt in samenwerking met erfgoedinstellingen voorzieningen en diensten op het gebied van digitalisering.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) ontwikkelt in samenwerking met erfgoedinstellingen voorzieningen en diensten op het gebied van digitalisering. De missie en de visie van het NDE zijn gebaseerd op de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. In de DERA staat beschreven wat de erfgoedinstellingen samen in het netwerk willen bereiken. Zie voor meer informatie het overzicht van de doelen en de principes van de DERA hieronder.