Woordenboek Sprang-Capelle is een feestje om naar te luisteren

Yoin van Spijk presenteert de dialectwebsite.

Yoïn van Spijk presenteert de website.

Alle rechten voorbehouden
Talen zijn continu in ontwikkeling en kunnen zelfs verdwijnen. Dit geldt ook voor de Brabantse dialecten. De kans is groot dat over 100 jaar veel van de huidige dialecten iets van het verleden zijn. Dit betekent niet dat de dialecten verloren hoeven te gaan. Steeds meer heemkundekringen leggen dialecten vast door geluids- of filmopnamen te maken. Dit wordt ook gedaan door de dialectwerkgroep van Heemkundekring Sprang-Capelle. Op 5 april 2022 presenteerden Klaas de Groot en Yoïn van Spijk de website dialectsprangcapelle.nl met onder andere een woordenboek mét geluidsfragmenten.

In het online woordenboek staat bij elk woord een zin met hierin het betreffende woord. Van zowel het woord als de zin is een geluidsopname in het dialect van Sprang-Capelle toegevoegd. Maar liefst 22 mensen hebben geholpen bij het inspreken.

Screenshot homepage dialectsite Sprang-Capelle.

Homepage van de website.

Alle rechten voorbehouden

Het resultaat is een feestje om naar te luisteren, maar het is ook een zeer waardevolle vastlegging van een dialect dat over 100 jaar sowieso veranderd is, en mogelijk zelf verdwenen. De werkgroep werkt de komende tijd verder aan het uitbreiden van het woordenboek, maar neem vooral nu al een kijkje.

Bezoek hier de website dialectsprangcapelle.nl.