Landelijke organisaties voor archeologie

Archeologische Werkgemeenschap Nederland

AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie is een landelijke organisatie met 24 afdelingen. De leden van de AWN werken mee aan archeologische onderzoeken en maken zich sterk voor de bescherming van het archeologisch erfgoed van Nederland. Ze zijn ook ambassadeurs voor de archeologie, ze bieden erfgoededucatie aan en promoten op andere wijzen publieke betrokkenheid bij het archeologisch erfgoed.

Stichting Archeologie en Publiek

De Stichting Archeologie en Publiek (SAP) is een platform voor iedereen die zich met de overdracht van archeologie aan publiek bezighoudt of zich betrokken voelt bij het onderwerp. SAP wil archeologen stimuleren om projecten, vondsten en onderzoeksresultaten bekend te maken bij het publiek. Dit doet zij door middel van:

Fonds voor Cultuurparticipatie