Archeologie

Een van de actielijnen binnen de Erfgoed Brabant Academie is Archeologie en Vrijwilligers. Het doel van deze lijn is kennisbevordering, -overdracht en -ontwikkeling in het archeologisch veld, met speciale aandacht voor vrijwilligers.

Archeologie Actueel

  • Doret Eeken

    Rapport publieksarcheologie

    In Vlaanderen is een rapport met aanbevelingen voor publieksarcheologie uitgebracht. De komende maanden wordt onderzocht hoe de aanbevelingen uit het rapport omgezet kunnen worden in concrete initiatieven. Klik hier om op de site van FARO meer te lezen over het rapport.

    Doret Eeken, projectmedewerker

Organisaties Archeologie

Educatieprojecten archeologie

Archeologie spreekt sterk tot de verbeelding van veel kinderen en jongeren. Op onderstaande kaart vindt u Brabantse (erfgoed)organisaties met educatieaanbod op het gebied van archeologie. Ontbreekt uw educatieaanbod? Neem contact met ons op, en we voegen het toe aan de kaart.

Klik op de kaart hieronder voor organisaties die een educatief aanbod hebben.

Kaart van google maps met locaties archeologieprojecten

Fonds voor Cultuurparticipatie

Nationale Archeologiedagen

Twee kinderen en een vrijwilliger bestuderen scherven tijdens de Nationale Archeologiedagen. Fotograaf Marco Zwinkels.
Op 18, 19 en 20 juni 2021 vindt de zesde editie van de Nationale Archeologiedagen plaats! De Nationale Archeologiedagen zijn de dagen waarop iedere Nederlander die geïnteresseerd is in het land waar hij (op) woont, kennis kan maken met alle facetten van de archeologie in Nederland.

Vanaf 1 april 2021 kunt u uw (online) activiteit aanmelden. Inspiratie voor een (online) activiteit vindt u op de website van de Nationale Archeologiedagen. 

Op naar een zomer vol archeologie!

Klik hier om naar de website van de Nationale Archeologiedagen te gaan.

ArcheoHotspots

ArcheoHotspots zijn locaties waar iedereen op vaste tijden binnen kan lopen. Bijvoorbeeld om archeologen aan het werk te zien of om een vraag te stellen over een meegebrachte vondst uit eigen tuin. Dit project wil het draagvlak voor archeologie in de samenleving verbreden en versterken. Dit wordt bereikt door:

  • Verbindingen te leggen tussen archeologisch onderzoek, uitwerking en resultaten.
  • Archeologie voor iedereen toegankelijk en aanraakbaar te maken.

In Noord-Brabant zijn ArcheoHotspots te vinden in 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Boxtel. Zie voor meer informatie de website van ArcheoHotspots. 

Kennis & inspiratie

Josewine Hubers

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 98,
of stuur een mail:
info
@erfgoedbrabant.nl

Josewine Hubers, secretariaat