Archeologie

In Noord-Brabant en op nationaal niveau zijn er verschillende organisaties die archeologisch onderzoek doen. Rondom archeologie worden ook veel publieksactiviteiten georganiseerd. Zoals ArcheoHotspots en de Nationale Archeologiedagen. Op deze pagina vindt u informatie over archeologie-organisaties, educatieprojecten en voorbeelden van publieksactiviteiten.

Organisaties Archeologie

CARE Community Archaeology in Rural Environments

In 2019 is CARE (Community Archaeology in Rural Environments) opgericht; een gemeenschapsarcheologieproject waaraan acht dorpen in het Groene Woud deelnemen. Met CARE gaan bewoners op onderzoek naar de geschiedenis van hun dorp door op akkers en in tuinen te helpen bij archeologische opgravingen. Ook vrijwilligers van verschillende lokale heemkundekringen zijn betrokken. Klik hier voor meer informatie over CARE.

Nationale Archeologiedagen

Jongetje aan het werk met schepje en metaaldetector. Bron: Nationale Archeologiedagen.
Van 17 tot en met 19 juni 2022 vonden weer de Nationale Archeologiedagen plaats! De Nationale Archeologiedagen zijn de dagen waarop iedere Nederlander die geïnteresseerd is in het land waar hij (op) woont, kennis kan maken met alle facetten van de archeologie in Nederland!

Houd de website van de dagen in de gaten voor het programma van 2023.

Meer dan honderd bezoekers bij archeologische opgraving in Oss

In Oss hadden de Nationale Archeologiedagen 2022 een vliegende start. Aan de vooravond van de dagen bezochten meer dan honderd mensen de archeologische opgraving aan de Gewandeweg. Alle bezoekers werden getrakteerd op een boeiende rondleiding waarin de bronstijd even ‘tot leven kwam’. Lees hier meer over de rondleiding.

Pilot 'De Archeobrigade'

In 2020-2021 heeft Landschap Erfgoed Utrecht de pilot 'De Archeobrigade' uitgevoerd. Met dit project is onderzocht of vrijwilligers onder professionele begeleiding archeologische rijksmonumenten kunnen onderhouden, en wat daarbij komt kijken. Lees hier meer over de pilot 'De Archeobrigade'.

Educatieprojecten archeologie

Archeologie spreekt sterk tot de verbeelding van veel kinderen en jongeren. Op onderstaande kaart vindt u Brabantse (erfgoed)organisaties met educatieaanbod op het gebied van archeologie. Ontbreekt uw educatieaanbod? Neem contact met ons op, en we voegen het toe aan de kaart.

Klik op de kaart hieronder voor organisaties die een educatief aanbod hebben.

Kaart van Google Maps met locaties archeologieprojecten.

Gedragscode en regels voor metaaldetectie

  • Publicatie van de RCE

    In Nederland is metaaldetectie een populaire hobby. Maar metaaldetectie is niet vrijblijvend. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft een publicatie met de gedragscode en regels uitgebracht. Download hier de publicatie. 

ArcheoHotspots

ArcheoHotspots zijn locaties waar iedereen op vaste tijden binnen kan lopen. Bijvoorbeeld om archeologen aan het werk te zien of om een vraag te stellen over een meegebrachte vondst uit eigen tuin. Dit project wil het draagvlak voor archeologie in de samenleving verbreden en versterken. Dit wordt bereikt door:

  • Verbindingen te leggen tussen archeologisch onderzoek, uitwerking en resultaten.
  • Archeologie voor iedereen toegankelijk en aanraakbaar te maken.

In Noord-Brabant zijn ArcheoHotspots te vinden in 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Boxtel. Zie voor meer informatie de website van ArcheoHotspots. 

Kennis & inspiratie

Heleen Regenspurg

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 96,
of stuur een mail:
heleenregenspurg
@erfgoedbrabant.nl

Heleen Regenspurg, Projectmedewerker