Archeologie

Een van de actielijnen binnen de Erfgoed Brabant Academie is Archeologie en Vrijwilligers. Het doel van deze lijn is kennisbevordering, -overdracht en -ontwikkeling in het archeologisch veld, met speciale aandacht voor vrijwilligers.

Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud

Binnen het internationale project Community Archaeology in Rural Environments (CARE) gaan bewoners, onder leiding van een archeologisch onderzoeksteam, aan de slag met onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van hun dorp. In Noord-Brabant doen zeven dorpen in het Groene Woud mee. Johan Verspay is één van de drijvende krachten achter de CARE-Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud. In de podcast van Brabants Erfgoed vertelt Verspay over het bijzondere project.

Op 28 april 2019 organiseerde Erfgoed Brabant de aftrap van dit project. Het verslag van deze bijeenkomst leest u hier.

CARE gemeenschapsarcheologie graven in achtertuin

Wilt u meer weten over gemeenschapsarcheologie? Lees dan ook het artikel "Archeologie wordt achter de depotdeuren vandaan gehaald" van Robin Hoeks en Lara Boon. 

Subsidie Archeologie

Nationale Archeologiedagen

De Nationale Archeologiedagen zijn de dagen waarop iedere Nederlander die geïnteresseerd is in het land waar hij (op) woont, kennis kan maken met alle facetten van de archeologie in Nederland. De Nationale Archeologiedagen nodigen archeologen, archeologische organisaties, amateurarcheologen, musea en depots uit hun deuren te openen en een kijkje in de keuken te geven, met als doel het publiek enthousiast te maken voor de rijkdom en diversiteit van het archeologisch erfgoed.

 

ArcheoHotspots

ArcheoHotspots zijn locaties waar iedereen op vaste tijden binnen kan lopen. Bijvoorbeeld om archeologen aan het werk te zien of om een vraag te stellen over een meegebrachte vondst uit eigen tuin. Dit project wil het draagvlak voor archeologie in de samenleving verbreden en versterken. Dit wordt bereikt door:

 • Verbindingen te leggen tussen archeologisch onderzoek, uitwerking en resultaten.
 • Archeologie voor iedereen toegankelijk en aanraakbaar te maken.

In Noord-Brabant zijn ArcheoHotspots te vinden in 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Boxtel. Zie voor meer informatie de website van ArcheoHotspots

Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) in Noord-Brabant

Metaaldetectie is sinds jaar en dag een populaire hobby. Daarbij komen veel oudheidkundige objecten aan het licht die bijzonder relevant zijn bij het bestuderen van de Brabantse geschiedenis. Het probleem is echter dat veel vondsten in privéverzamelingen belanden en onbekend zijn bij onderzoekers. In september 2016 is aan de Vrije Universiteit het project PAN van start gegaan. Het hoofddoel van het project is om archeologische (metaal)vondsten in privébezit in Nederland te registreren en online te publiceren. Klik hier voor meer informatie over PAN.

Kennis & inspiratie

 • Podcast Johan Verspay

  Archeologie als sociaal bindmiddel. Johan Verspay is een van de drijvende krachten achter CARE - Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud.

 • Archeologie Leeft!

  Laat u inspireren door archeosuccessen, tips & tools en interviews op deze website van de stichting Nationale Archeologiedagen.

 • Podcast Richard Jansen

  Richard Jansen heeft veel onderzoek gedaan naar het Vorstengraf van Oss en het omliggende veld van grafheuvels.

Erfgoed Brabant

Vragen?

Bel mij op 073 - 615 62 62
of stuur een e-mail

Erfgoed Brabant, contactinformatie