Archeologie

Een van de actielijnen binnen de Erfgoed Brabant Academie is Archeologie en Vrijwilligers. Het doel van deze lijn is kennisbevordering, -overdracht en -ontwikkeling in het archeologisch veld, met speciale aandacht voor vrijwilligers.

Archeologie Actueel

  • Doret Eeken

    Rapport publieksarcheologie

    In Vlaanderen is een rapport met aanbevelingen voor publieksarcheologie uitgebracht. De komende maanden wordt onderzocht hoe de aanbevelingen uit het rapport omgezet kunnen worden in concrete initiatieven. Klik hier om op de site van FARO meer te lezen over het rapport.

    Doret Eeken, projectmedewerker

Organisaties Archeologie

Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud

Binnen het internationale project Community Archaeology in Rural Environments (CARE) gaan bewoners, onder leiding van een archeologisch onderzoeksteam, aan de slag met onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van hun dorp. In Noord-Brabant doen zeven dorpen in het Groene Woud mee. Johan Verspay is één van de drijvende krachten achter de CARE-Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud. In de podcast van Brabants Erfgoed vertelt Verspay over het bijzondere project.

Op 28 april 2019 organiseerde Erfgoed Brabant de aftrap van het CARE-project. 

CARE gemeenschapsarcheologie graven in achtertuin

Bron: www.gemeenschapsarcheologie.nl

Wilt u meer weten over gemeenschapsarcheologie? Lees het artikel "Archeologie wordt achter de depotdeuren vandaan gehaald" van Robin Hoeks en Lara Boon. 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Nationale Archeologiedagen

De Nationale Archeologiedagen zijn de dagen waarop iedere Nederlander die geïnteresseerd is in het land waar hij (op) woont, kennis kan maken met alle facetten van de archeologie in Nederland. De Nationale Archeologiedagen nodigen archeologen, archeologische organisaties, amateurarcheologen, musea en depots uit hun deuren te openen en een kijkje in de keuken te geven, met als doel het publiek enthousiast te maken voor de rijkdom en diversiteit van het archeologisch erfgoed. Vanwege de onzekerheden rondom bijeenkomsten i.v.m. de Covid-19 pandemie zijn de Nationale Archeologiedagen verplaatst van oktober 2020 naar 18, 19 en 20 juni 2021. Op naar een zomer vol archeologie dus!

Klik hier om naar de website van de Nationale Archeologiedagen te gaan.

 

ArcheoHotspots

ArcheoHotspots zijn locaties waar iedereen op vaste tijden binnen kan lopen. Bijvoorbeeld om archeologen aan het werk te zien of om een vraag te stellen over een meegebrachte vondst uit eigen tuin. Dit project wil het draagvlak voor archeologie in de samenleving verbreden en versterken. Dit wordt bereikt door:

  • Verbindingen te leggen tussen archeologisch onderzoek, uitwerking en resultaten.
  • Archeologie voor iedereen toegankelijk en aanraakbaar te maken.

In Noord-Brabant zijn ArcheoHotspots te vinden in 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Boxtel. Zie voor meer informatie de website van ArcheoHotspots. 

Kennis & inspiratie

Josewine Hubers

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 98,
of stuur een mail:
info
@erfgoedbrabant.nl

Josewine Hubers, secretariaat