Archeologie

Een van de actielijnen binnen de Erfgoed Brabant Academie is Archeologie en Vrijwilligers. Het doel van deze lijn is kennisbevordering, -overdracht en -ontwikkeling in het archeologisch veld, met speciale aandacht voor vrijwilligers.

Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud

Binnen het internationale project Community Archaeology in Rural Environments (CARE) gaan bewoners, onder leiding van een archeologisch onderzoeksteam, aan de slag met onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van hun dorp. In Noord-Brabant doen zeven dorpen in het Groene Woud mee. Johan Verspay is één van de drijvende krachten achter de CARE-Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud. In de podcast van Brabants Erfgoed vertelt Verspay over het bijzondere project.

Op 28 april 2019 organiseerde Erfgoed Brabant de aftrap van dit project. Het verslag van deze bijeenkomst leest u hier.

CARE gemeenschapsarcheologie graven in achtertuin

Bron: www.gemeenschapsarcheologie.nl

Wilt u meer weten over gemeenschapsarcheologie? Lees dan ook het artikel "Archeologie wordt achter de depotdeuren vandaan gehaald" van Robin Hoeks en Lara Boon. 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Nationale Romeinenweek

Romeinenweek2020-leadbeeld
De eerstvolgende Nationale Romeinenweek vindt plaats van 25 april tot en met 3 mei 2020 en zal in het teken staan van archeologie. Tijdens de week organiseren tientallen musea, archeologische en historische organisaties activiteiten en evenementen. Als u met een activiteit wilt meedoen aan de Romeinenweek, kunt u zich aanmelden op de website Romeinen.nl:

  • 23 maart 2020: Deadline aanmelden activiteiten om meegenomen te worden in de landelijke en regionale mediacampagne. 
  • 30 maart 2020: Deadline aanmelden activiteiten om promotiematerialen te ontvangen. 

De activiteit kan bijvoorbeeld zijn een lezing, een festival, een wandeling, een kinderworkshop of een tentoonstelling. Op de website van de Romeinenweek vindt u verschillende tips en ideeën voor activiteiten. 

Afbeelding: Campagnebeeld Romeinenweek 2020.

Organisaties Archeologie

Nationale Archeologiedagen

De Nationale Archeologiedagen zijn de dagen waarop iedere Nederlander die geïnteresseerd is in het land waar hij (op) woont, kennis kan maken met alle facetten van de archeologie in Nederland. De Nationale Archeologiedagen nodigen archeologen, archeologische organisaties, amateurarcheologen, musea en depots uit hun deuren te openen en een kijkje in de keuken te geven, met als doel het publiek enthousiast te maken voor de rijkdom en diversiteit van het archeologisch erfgoed. In 2020 vinden de Archeologiedagen plaats op 9, 10 en 11 oktober. 

 

ArcheoHotspots

ArcheoHotspots zijn locaties waar iedereen op vaste tijden binnen kan lopen. Bijvoorbeeld om archeologen aan het werk te zien of om een vraag te stellen over een meegebrachte vondst uit eigen tuin. Dit project wil het draagvlak voor archeologie in de samenleving verbreden en versterken. Dit wordt bereikt door:

  • Verbindingen te leggen tussen archeologisch onderzoek, uitwerking en resultaten.
  • Archeologie voor iedereen toegankelijk en aanraakbaar te maken.

In Noord-Brabant zijn ArcheoHotspots te vinden in 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Boxtel. Zie voor meer informatie de website van ArcheoHotspots

Kennis & inspiratie

Josewine Hubers

Vragen?

Bel mij op 073 - 615 62 62,
of stuur een mail:
info
@erfgoedbrabant.nl

Josewine Hubers, secretariaat