Archeologie

Een van de actielijnen binnen de Erfgoed Brabant Academie is Archeologie en Vrijwilligers. Het doel van deze lijn is kennisbevordering, kennisoverdracht en kennisontwikkeling in het archeologisch veld, met speciale aandacht voor vrijwilligers.

Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud

Wat kunnen lokale bewoners betekenen voor archeologisch erfgoed en wat kan erfgoed betekenen voor lokale gemeenschappen? In vier landen gaan bewoners, onder leiding van een archeologisch onderzoeksteam, aan de slag met onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van hun dorp. Het lokale erfgoed staat centraal in dit onderzoek, maar daarnaast wordt ook bekeken hoe gemeenschapsarcheologie kan bijdragen aan het verbinden van mensen in hun dorp. In Noord-Brabant wordt gekeken naar het Groene Woud en doen 7 dorpen mee. 

Op 28 april 2019 organiseerde Erfgoed Brabant de aftrap van dit project samen met de Brabantse inspiratiedag voor de Nationale Archeologiedagen. Door hier te klikken kunt u een verslag van deze dag lezen.

CARE gemeenschapsarcheologie graven in achtertuin

Bron: www.gemeenschapsarcheologie.nl

Meer informatie over dit project kunt u via deze link vinden

De Nationale Archeologiedagen

Op 11, 12 en 13 oktober 2019 vinden de Nationale Archeologiedagen plaats. De provincie Noord-Brabant is ook dit jaar weer van de partij. 
De Nationale Archeologiedagen zijn de dagen waarop iedere Nederlander die geïnteresseerd is in het land waar hij (op) woont, kennis kan maken met alle facetten van de archeologie in Nederland. De Nationale Archeologiedagen nodigen archeologen, archeologische organisaties, amateurarcheologen, musea en depots uit hun deuren te openen en een kijkje in de keuken te geven, met als doel het publiek enthousiast te maken voor de rijkdom en diversiteit van het archeologisch erfgoed.

Kleinste Archeologen Archeologiedagen Schijndel

Zelfs de kleinste archeologen gingen aan de slag tijdens de Nationale Archeologiedagen. (Foto: Lara Boon, 13 oktober 2018, Schijndel)

Alle rechten voorbehouden

Bekijk hier het online magazine van de Nationale Archeologiedagen 2018

Bezoek Henri Swinkels aan de Nationale Archeologiedagen 2018

Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur, bezocht tijdens de Nationale Archeologiedagen verschillende activiteiten.

 

 

 

Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) in Noord-Brabant

Metaaldetectie is sinds jaar en dag een populaire hobby. Daarbij komen veel oudheidkundige objecten aan het licht en die zijn bijzonder relevant bij het bestuderen van de Brabantse geschiedenis. Het probleem is echter dat veel vondsten in privé-verzamelingen belanden en onbekend zijn bij onderzoekers. In september 2016 is aan de Vrije Universiteit het project PAN van start gegaan. Het hoofddoel van het project is om archeologische (metaal)vondsten in privébezit in Nederland te registreren en online te publiceren. Nu PAN bijna drie jaar loopt, is het een goed moment om te laten zien waar wij ons mee bezig hebben gehouden in die tijd en wat er zoal aan mooie en interessante vondsten is aangemeld.

Lees hier meer informatie over PAN

ArcheoHotspots

ArcheoHotspots zijn plaatsen waar iedereen op vaste tijden en gratis binnen kan lopen. Bijvoorbeeld om archeologen aan het werk te zien of om een vraag te stellen over een meegebrachte vondst uit eigen tuin.

Dit project wil het draagvlak voor archeologie in de samenleving verbreden en versterken. Dit wordt bereikt door:

  • Verbindingen te leggen tussen archeologisch onderzoek, uitwerking en resultaten.
  • Archeologie voor iedereen toegankelijk en aanraakbaar te maken.

Locaties

De eerste ArcheoHotspot werd op 10 december 2014 geopend in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. In 2015 gingen er twee ArcheoHotspots van start in de provincie Noord-Brabant, in Den Bosch en Eindhoven. In 2017 is de derde Brabantse ArcheoHotspot geopend in Boxtel.

Op de website van ArcheoHotspots leest u meer over dit project.

De Nationale Romeinenweek

Van 4 tot en met 12 mei 2019 vond de zesde editie van de Nationale Romeinenweek plaats. Tijdens de Romeinenweek zetten meer dan honderd organisaties negen dagen lang de Romeinse geschiedenis van Nederland en de limes in de schijnwerpers. Juist door met vele organisaties samen in één week een breed scala aan activiteiten te organiseren, bereiken we direct en indirect een groot publiek. En tegelijkertijd krijgt je eigen organisatie afzonderlijk hierdoor ook meer aandacht.

Hier kunt u meer informatie vinden over de Nationale Romeinenweek

Kennis & inspiratie

Archeologie Agenda

  • Nationale Archeologiedagen

    Horen, zien en graven door heel het land op 11, 12 en 13 oktober 2019

    Een heel weekend lang zijn er in de provincie publieksactiviteiten rondom archeologie. Een goed begin van de herfstvakantie!

Vragen?

Bel mij op
of stuur een e-mail

,