Brabantse organisaties voor archeologie

Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant

Het Provinciaal depot Bodemvondsten is verantwoordelijk voor het duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed van Noord-Brabant. Dit erfgoed moet een bron blijven voor onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Brabant. Klik hier om de website van het Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant te bezoeken. 

In het Provinciaal Depot Bodemvondsten zijn van ongeveer 2000 locaties in heel Brabant vondsten aanwezig, afkomstig uit opgravingen, waarnemingen en veldverkenningen. De provincie stimuleert de beleving van het archeologisch erfgoed door het beschikbaar te stellen voor exposities. Op de website Brabantserfgoed.nl kunt u een deel van de gerestaureerde vondsten digitaal bekijken.

Noordbrabants Archeologisch Genootschap (NBAG)

De stichting Noordbrabants Archeologisch Genootschap is in 2013 opgericht op initiatief van de Sectie Archeologie van het Noordbrabants Genootschap. Het doel van de stichting is de kennis over de archeologie van Noord-Brabant te bundelen en te verspreiden. De stichting stimuleert en ondersteunt de belangstelling voor archeologie en betrokkenheid van inwoners van Noord-Brabant. Bezoek hier de site van het Noordbrabants Archeologisch Genootschap. 

ArcheoHotspots

ArcheoHotspots zijn plekken waar bezoekers kennis kunnen maken met archeologie. Zo kunnen zij materiaal uit opgravingen sorteren of mee helpen puzzelen met scherven. 

De organisatie achter ArcheoHotspots helpt archeologie-organisaties bij het opzetten van participatieve activiteiten. Bijvoorbeeld door het opzetten van een (tijdelijke) ArcheoHotspot en het uitwisselen van kennis. 

In Noord-Brabant zijn drie ArcheoHotspots te vinden, namelijk in Boxtel, Eindhoven en 's-Hertogenbosch. Bezoek de website van ArcheoHotspots voor meer informatie.

Meer informatie

Foto banner: Pixabay. 

Heleen Regenspurg

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 96,
of stuur een mail:
heleenregenspurg
@erfgoedbrabant.nl

Heleen Regenspurg, Projectmedewerker