Erfgoed en corona

Ook voor de erfgoedsector heeft de coronacrisis grote gevolgen. Op deze pagina vindt u informatie over de crisis met betrekking tot het erfgoedveld. Wordt uw vraag op deze pagina niet beantwoord. Neem dan contact op met de medewerkers van Erfgoed Brabant. 

Actueel

Subsidies en regelingen met betrekking tot corona

Impact corona op Brabantse erfgoedveld

Vanaf april 2020 heeft Erfgoed Brabant verschillende acties ondernomen om de impact van corona op de erfgoedsector in Brabant in beeld te krijgen. Dit heeft zij gedaan in opdracht van de Provincie. Zo is op de website een ‘loket’ geopend, waar erfgoedorganisaties opgeroepen werden hun noden te melden. Er werden belrondes gedaan, onder andere naar de musea die deelnemen aan Museumschatjes. En een enquête werd gestuurd naar Brabantse musea en heemkundekringen.

De voorlopige balans is nu opgemaakt, op basis van de hiervoor genoemde acties.

De algemene conclusie is:

 • Musea die geheel of grotendeels afhankelijk zijn van eigen inkomsten zijn het meest direct getroffen. Zij hebben hun inkomsten verloren, maar (een groot deel van) hun lasten loopt door.
 • Musea die grotendeels afhankelijk zijn van (gemeentelijke) subsidie, kunnen nu nog wel verder, maar de toekomst is ongewis. Zal het subsidieniveau van 2020 in 2021 gehandhaafd blijven?
 • In de groep musea voor wie de toekomst onzeker is en die echt aangeven financiële steun nodig te hebben zijn zowel grotere als kleinere musea, en zeker ook musea met hoge bezoekcijfers.
 • De musea die na de versoepeling van de maatregelen nog niet heropend zijn, zijn kleine musea met relatief lage bezoekcijfers en budgetten.
 • Heemkundekringen hebben veel activiteiten stil moeten leggen tijdens de periode maart-mei 2020, maar verwachten niet dat zij daardoor ook echt in financiële moeilijkheden komen.
 • Een uitzondering hierop wordt gevormd door enkele heemkundekringen, die een aanzienlijke inkomstenderving hebben vanwege stilzetten van activiteiten, maar wel doorlopende kosten hebben. In een geval betreft het een heemkundekring met betaalde krachten, en met ca. 200.000 gasten per jaar, die dit jaar een terugval verwacht in het aantal gasten van 85%, met grote inkomstenderving tot gevolg, terwijl een groot deel van de vaste kosten doorloopt.
 • Het merendeel van zowel musea als heemkundekringen heeft te maken met een terugval in het aantal beschikbare medewerkers, omdat een deel van hen tot de corona-risicogroepen behoort en om die reden hun werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Dit beeld is vergelijkbaar met wat ook uit landelijke onderzoeken (van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 en de Museumvereniging) naar voren komt en ook uit onderzoek van collega-instellingen in andere provincies.

De volledige rapportage kunt u hier downloaden. Deze rapportage is ook gedeeld met de Provincie Noord-Brabant. Lees ook het artikel "Impact corona op heemkundekringen" in "De Koerier" (maart 2021).

Erfgoed Brabant zal de gevolgen van de coronacrisis ook in 2021 blijven monitoren.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Annette Gaalman. 

Organiseer een coronaproof uitje

 • Neem een voorbeeld aan de Zuiderwaterlinie

  Het prachtige landschap rondom uw dorp. De historische monumenten in uw stad. Ook in coronatijd is er voor bezoekers van uw regio genoeg te bewonderen! De Zuiderwaterlinie geeft het goede voorbeeld. Op de website staan verschillende coronaproof uitjes. Deze bestaan telkens uit een route en horeca-afhaalpunten. Wilt u ook een coronaproof uitje voor uw dorp, stad of regio opzetten? Bezoek voor inspiratie de website van de Zuiderwaterlinie.

Organiseer online bijeenkomsten

Laptop met in beeld een online bijeenkomst. Fotograaf Chris Montgomery. Unsplash.
Door corona en de bijbehorende maatregelen gaan veel activiteiten van erfgoedinstellingen niet door:

 • het bestuur en de werkgroepen kunnen niet samenkomen voor de maandelijkse vergadering;
 • lezingen zijn geannuleerd;
 • het gezellige samen koffiedrinken in het heemhuis is iets van een ver verleden;
 • etc.

Een online programma zoals Zoom of Microsoft Teams kan voor uw erfgoedinstelling de mogelijkheid bieden om (een deel van) de activiteiten toch door te laten gaan. Veel van wat tijdens een fysieke bijeenkomst mogelijk is, is ook online mogelijk. Klik hier voor meer informatie.

Blijf op de hoogte

Beeldrechten

 • Foto grote banner: Vrouw met mondkapje in Biesbosch MuseumEiland. Fotograaf Ben Nienhuis. Bron: Erfgoed Brabant.
 • Grote foto banner: Vrouw in Biesbosch MuseumEiland. Fotograaf Ben Nienhuis. Bron: Erfgoed Brabant.
 • Foto 'Organiseer een coronaproof uitje': Jong gezin staan met de fietsen aan de hand bij een informatiebord. Bron: VisitBrabant.
Annette Gaalman

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 97,
of stuur een mail:
annettegaalman
@erfgoedbrabant.nl

Annette Gaalman, projectleider