Erfgoed en corona

Ook voor de erfgoedsector heeft de coronacrisis grote gevolgen gehad. Op deze pagina vind je onder andere de resultaten van het onderzoek naar de impact van corona op het Brabantse erfgoedveld en tips & tricks voor online publieksbereik. Heb je vragen? Neem dan contact op met de medewerkers van Erfgoed Brabant. 

Inspiratie uit de lockdown-periodes

Impact corona op Brabantse erfgoedveld

Vanaf april 2020 tot het voorjaar van 2021 heeft Erfgoed Brabant verschillende acties ondernomen om de impact van corona op de erfgoedsector in Brabant in beeld te krijgen. Dit heeft zij gedaan in opdracht van de Provincie. Zo is op de website een ‘loket’ geopend, waar erfgoedorganisaties opgeroepen werden hun noden te melden. Er werden belrondes gedaan, onder andere naar de musea die deelnemen aan Museumschatjes. En een enquête werd gestuurd naar Brabantse musea en heemkundekringen.

De voorlopige balans is nu opgemaakt, op basis van de hiervoor genoemde acties.

De algemene conclusie is:

  • Musea die geheel of grotendeels afhankelijk zijn van eigen inkomsten zijn het meest direct getroffen. Zij hebben hun inkomsten verloren, maar (een groot deel van) hun lasten loopt door.
  • Musea die grotendeels afhankelijk zijn van (gemeentelijke) subsidie, kunnen nu nog wel verder, maar de toekomst is ongewis. Zal het subsidieniveau van 2020 in 2021 gehandhaafd blijven?
  • In de groep musea voor wie de toekomst onzeker is en die echt aangeven financiële steun nodig te hebben zijn zowel grotere als kleinere musea, en zeker ook musea met hoge bezoekcijfers.
  • De musea die na de versoepeling van de maatregelen nog niet heropend zijn, zijn kleine musea met relatief lage bezoekcijfers en budgetten.
  • Heemkundekringen hebben veel activiteiten stil moeten leggen tijdens de periode maart-mei 2020, maar verwachten niet dat zij daardoor ook echt in financiële moeilijkheden komen.
  • Een uitzondering hierop wordt gevormd door enkele heemkundekringen, die een aanzienlijke inkomstenderving hebben vanwege stilzetten van activiteiten, maar wel doorlopende kosten hebben. In een geval betreft het een heemkundekring met betaalde krachten, en met ca. 200.000 gasten per jaar, die dit jaar een terugval verwacht in het aantal gasten van 85%, met grote inkomstenderving tot gevolg, terwijl een groot deel van de vaste kosten doorloopt.
  • Het merendeel van zowel musea als heemkundekringen heeft te maken met een terugval in het aantal beschikbare medewerkers, omdat een deel van hen tot de corona-risicogroepen behoort en om die reden hun werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Dit beeld is vergelijkbaar met wat ook uit landelijke onderzoeken (van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 en de Museumvereniging) naar voren komt en ook uit onderzoek van collega-instellingen in andere provincies.

De volledige rapportage kun je hier downloaden. Deze rapportage is ook gedeeld met de Provincie Noord-Brabant. Lees ook het artikel "Impact corona op heemkundekringen" in "De Koerier" (maart 2021).

Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met Patrick Timmermans.

Beeldrechten

  • Foto grote banner: Vrouw met mondkapje in Biesbosch MuseumEiland. Fotograaf Ben Nienhuis. Bron: Erfgoed Brabant.
  • Grote foto banner: Vrouw in Biesbosch MuseumEiland. Fotograaf Ben Nienhuis. Bron: Erfgoed Brabant.
Heleen Regenspurg

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 96,
of stuur een mail:
heleenregenspurg
@erfgoedbrabant.nl

Heleen Regenspurg, projectmedewerker