Subsidieregeling Houd je erfgoed levend

Subsidieregeling van het VFonds ter versterking van het Indisch en Moluks immaterieel erfgoed in Nederland.

Vfonds Logo

Deze regeling is bedoeld voor het immateriële erfgoed van de Indische en Molukse gemeenschap. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed zoals sociale gewoontes, rituelen, tradities of bijvoorbeeld ambachten. Allemaal dingen die plaatsvinden in een bepaalde gemeenschap, bij iemand thuis of tijdens bijeenkomsten in een vereniging.

Met deze subsidie worden mensen uit de gemeenschap die daar behoefte aan hebben aangespoord om hun eigen immateriële erfgoed zichtbaarder te maken, te begrijpen, te behouden en weer over te dragen aan jongere generaties en de generaties daarna. Door in gesprek te gaan met anderen, het te (her)ontdekken en ermee in contact te komen, kan meer inzicht en zelfaanvaarding ontstaan. Zo worden culturele aspecten van het Indisch zijn en culturele tradities in leven gehouden, doorgegeven en kunnen nieuwe generaties er een nieuwe draai aangeven.

Looptijd en aanvragen

De regeling loopt van 1 december 2022 t/m 30 juni 2024.
Elk jaar zijn er minimaal 4 deadlines om een aanvraag in te dienen. Na twee maanden ontvang je bericht of de aanvraag is toegekend.

Website en contact

Op de speciale subsidiepagina www.houdjeerfgoedlevend.nl staan alle voorwaarden van de regeling. Daar is ook een quickscan om te kijken of jouw idee in aanmerking komt en kun je een spreekuur inplannen met de adviseurs van het fonds.

Indische rijsttafel. Bron: KIEN.

Rijsttafel. Foto: Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Alle rechten voorbehouden