De Romeinen in Noord-Brabant

Onderbouw VO

Vraag bij de locatie naar de kosten

Welke sporen hebben de Romeinen in onze provincie achtergelaten? Lesmateriaal dat aansluit bij Mens en Maatschappij en Nederlands.

Over de leskist

In iedere geschiedenismethode wordt het thema ‘De Romeinen in Nederland’ behandeld. Maar waarom het geschiedenisboek openslaan als de leerlingen échte Romeinse voorwerpen in handen kunnen krijgen? Voorwerpen die door de Romeinen in Brabant zijn gebruikt. De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met de voorwerpen uit de leskist. Aan de hand van de voorwerpen en de daarbij behorende werkbladen leren zij over de verschillende aspecten van het leven in de Romeinse tijd, waaronder: het schrift, geld, kleding, infrastructuur, het badhuis, huizenbouw, religie, sport en spel en het leger.

Klik hier voor de kaart met de uitleenlocaties.

kaart Romeinen in Noord-Brabant locaties

Productdetails

Lesmateriaal

 

 Grote leskist met:
  • 32 archeologische voorwerpen (deels authentiek)
  • Map VO met handleiding en werkbladen
  • Vergrootglas
  • Achtergrondinformatie
Leergebied

Sluit aan bij de volgende leergebieden en bouwstenen uit het nieuwe curriculum:

Leergebied Mens en Maatschappij:

Bouwsteen 2.1 tijd en chronologie
Bouwsteen 6.1 mensbeeld en identiteit
Bouwsteen 6.2 cultuur

Leergebied Nederlands:

Bouwsteen 3.1 meertaligheid en cultureel bewustzijn
Bouwsteen 6.1 kritisch (digitale) informatie verwerven, verwerken en verstrekken

Thema's Romeinen in Nederland, o.a. eten, wonen, tijd en persoonlijke verzorging.
Leerdoelen

Leerdoelen erfgoededucatie

De Cultuur Loper indicatoren waar (met name) aan gewerkt wordt:

  • C3 - De leerling kan opgedane kennis toepassen.
  • O1 - De leerling gebruikt actief zijn zintuigen om een object, onderwerp of gebeurtenis te verkennen.
  • O4 - De leerling stelt vragen aan zichzelf en zijn omgeving.
  • Klik hier voor meer informatie over De Cultuur Loper.
Tijdsbeslag Naar keuze. Van een lesuur tot een projectweek.
Plaats van uitvoering Klas, naar keuze uit te breiden met museumbezoek.