Wat je zegt ben je zelf!

Onderbouw VO

€50,- excl. verzendkosten

In dit project bespreekt u met leerlingen hun ervaring met dialecten en diversiteit in taalgebruik. Sluit aan bij Burgerschap en Nederlands.

'Ik docht van wel', 'Ik heb m'n boek nie bij', en 'houdoe'; een kleine greep uit het typische Brabantse dialect, waar het lesproject Wat je zegt ben je zelf! over gaat. Met dit educatieproject wil de Erfgoed Brabant jongeren bewust maken van het feit dat de manier waarop ze praten niet toevallig is, maar beïnvloed wordt door een heleboel factoren.
 
Daarnaast willen we bij docenten en jongeren bewustzijn ontwikkelen dat de (Brabantse) identiteit van jongeren mede tot uiting komt in de manier van praten. Diversiteit in taal en cultuur is een positief fenomeen. Dit onderkennen bevordert tolerantie en respect voor elkaar.  

Productdetails

Lesmateriaal

 

 

Omslagmap met daarin:

  • Docentenhandleiding
  • Leerling-werkboekje
  • CD met geluidsfragmenten
  • DVD met beeldmateriaal
  • Website
Leergebied

Sluit aan bij de volgende leergebieden en bouwstenen uit het nieuwe curriculum:

Leergebied Nederlands:

Bouwsteen 3.1 meertaligheid en cultureel bewustzijn

Leergebied Burgerschap:

Bouwsteen 4.1 identiteit

Thema's Taalvariatie, dialecten, jongerentaal.
Bestellen Via de bestelknop bovenaan de pagina.
Leerdoelen
  • Leerlingen worden zich bewust van het bestaan van dialecten, met name het Brabants.
  • Leerlingen worden zich bewust van het feit dat een taal en een dialect in ontwikkeling zijn en dat zij daar onderdeel van uitmaken.
  • Leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen taalgebruik en worden zich ervan bewust dat hun manier van spreken een onderdeel is van hun eigen identiteit.
Tijdsbeslag Vier lesuren en een huiswerkopdracht.
Plaats van uitvoering Klas