Noordbrabants Historisch Jaarboek

Het "Noordbrabants Historisch Jaarboek" bevat artikelen op het gebied van de Brabantse geschiedenis.

De jaarlijkse uitgave is een samenwerking tussen de Stichting Zuidelijk Historisch Contact, de Leerstoel Cultuur in Brabant (aan Tilburg University), Erfgoed Brabant en de Historische Vereniging Brabant. Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld is voorzitter van de redactie. 

Via de website van Uitgeverij Zuidelijk Historisch Contact kunt u de Jaarboeken bestellen.

Noordbrabants Historisch Jaarboek 2022

Op 16 december 2022 is deel 39 van het "Noordbrabants Historisch Jaarboek (2022)" verschenen. Het jaarboek 2022 is een speciale uitgave in samenwerking met Colloquium De Brabantse Stad. Het heeft als thema ‘Stad en territorium. De perceptie en representatie van stad en vorstendom in Brabant’.

Noordbrabants Historisch Jaarboek 2021

Cover 'Noordbrabants Historisch Jaarboek 2021'
Op 17 december 2021 vond in het Maczek Memorial in Breda de presentatie plaats van deel 38 van het "Noordbrabants Historisch Jaarboek", een uitgave van Stichting ZHC in samenwerking met Erfgoed Brabant en de Historische Vereniging Brabant. Bij die gelegenheid hield auteur Jack Didden een lezing.

Het "NHJ" opent met een artikel van de prijswinnares van de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis 2020, Lena Walschap. Zij bestudeerde de oorzaken van het verdwijnen van de wijnbouw in Leuven vanaf het einde van de zestiende eeuw. Dit onderwerp sluit aan bij de actuele problematiek van klimaatverandering. Charles Caspers deed in opdracht van de Zusters van de Choorstraat in ’s-Hertogenbosch onderzoek naar hun geschiedenis. Hij reisde daarvoor onder meer naar Indonesië, waar het ‘liefdewerk’ van de zusters na twee eeuwen wordt voorgezet. In Noord-Brabant liet hun inzet sporen na in het onderwijs en in de zorg voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Henk van Mierlo verkent de ontwikkelingen in de sigarenindustrie in Valkenswaard tussen pakweg 1920 en 1950. De sigaren- en tabaksindustrie werd toen geconfronteerd met economische crises en een wereldoorlog. Sven van de Moosdijk onderzocht aan de hand van Eindhoven en Bergen op Zoom de mate waarin de opkomst van het verzet en de toenemende repressie door de bezetter elkaar beïnvloedden. Tot slot boog Jack Didden zich over de kwestie waarom de bevrijding van deze provincie zo ongelooflijk lang duurde – van midden september tot begin november 1944 – en waarom daarbij zoveel burgerslachtoffers vielen en zoveel schade werd aangericht.