Heb als leerkracht het lef om 'te doen'

Student Ellen van Eert over Ondernemend Onderwijs

Ondernemerschap in de culturele omgeving

Erfgoed Brabant begeleidt al jaren studenten van de Fontys pabo Den Bosch/Veghel voor het programma Ondernemend Onderwijs. Maatwerk waarbij wij -behalve een snelcursus erfgoededucatie- de leerwens van de student, de mogelijkheden in het programma op de stageschool en de culturele omgeving centraal stellen. Ondernemerschap in die culturele omgeving is daarbij de mooiste ervaring die Ondernemend Onderwijs de studenten oplevert. Ellen van Eert, student van Pabo Veghel, had de unieke kans om les te mogen geven naast een kloostergemeenschap.

Een klooster naast de school

Ellen onderzocht hoe het erfgoed van de kloostergemeenschap betekenisvol ingezet kon worden tijdens de lessen op OBS De Uilenbrink. “Bij erfgoededucatie wordt het erfgoed uit de directe omgeving van kinderen ingezet om hen op een kritische en actieve manier naar de wereld te laten kijken. Ik wilde kinderen laten nadenken over de vraag waarom veel vrouwen vroeger zuster wilde worden, hen laten zien dat er nog steeds zusters in het klooster leven en dat zij vroeger onderwijs verzorgden in het schoolgebouw waar de kinderen nu les krijgen” vertelt Ellen. Het resulteerde in een vakintegratieve lessenreeks waarin leerlingen zich bijvoorbeeld via de lokale regiocanon verdiepten in de geschiedenis van het klooster, een erfgoedconfrontatie in het klooster hadden en het kloosterleven verbeeldden. Ellen benadrukt: “Als leerkracht ervaarde ik dat kinderen zich door de lessen meer verbonden voelden met hun omgeving en dat zij hier waarde aan gingen hechten. Echt een betekenisvolle ontwikkeling in de attitude van de kinderen.”

Veel meer mogelijk dan je denkt

Bij Ellen staat betekenisvolle erfgoededucatie voor de leerlingen voorop. Maar wat is voor haar de meerwaarde van het programma Ondernemend Onderwijs? Ellen hoeft niet lang na te denken: “Heb als leerkracht het lef om ‘te doen’. Denk niet teveel in kaders, maar denk out-of-the-box. Er is veel meer mogelijk dan je denkt, ook zonder budget!” Daarbij is de verbinding met de omgeving essentieel. “De omgeving zorgt in de eerste plaats voor meer betrokkenheid en verbondenheid” vervolgt Ellen, “Ook maakt de omgeving de leerstof voor de kinderen veel concreter en leren kinderen beter -en op den duur waarschijnlijk kritischer- te kijken naar hun leefwereld.” Ellen wist behalve haar collega’s en het klooster, daarbij de lokale heemkundekring te betrekken. Het ondernemerschap leerde haar als leerkracht de betekenisvolle omgeving te zien, daarin te acteren en in samenwerking met lokale partijen deze omgeving om te zetten in betekenisvolle erfgoededucatie voor haar leerlingen. De samenwerking van Erfgoed Brabant binnen het programma Ondernemend Onderwijs gaf daartoe het zetje.

Met dank aan Ellen van Eert, student Pabo Veghel.