Ondernemend Onderwijs 'sH

Voor derdejaarsstudenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie (locatie Den Bosch)

Ondernemend Onderwijs ‘sH

Ondernemend Onderwijs 'sH heeft als doel de ondernemende kwaliteiten van burgers via onderwijs in samenwerking met organisaties en bedrijfsleven te stimuleren en te bevorderen. Maatschappelijke vraagstukken zorgen voor betekenisvol onderwijs. Goed onderwijs is interactief onderwijs. Is betekenisvol, sociaal en strategisch leren.

Erfgoed Brabant als externe partner

In samenwerking met een externe instantie ontwerp je innovatief, vakintegratief en bouwoverstijgend onderwijs vanuit de profilering Thema 7 ‘Onderwijsproces’. In het ontwerp maak je de verbinding met de vakken taal en rekenen-wiskunde. Daarnaast voer je ontwerpgericht onderzoek uit. Het ontwerp, de ontwerpprincipes en de onderzoeksresultaten presenteer je tijdens het uitwisselmoment op de opleiding aan studenten, docenten en aan de experts vanuit de externe instanties. Nieuwsgierig? Bekijk een impressie van de presentaties.

Opzet van de cursus

Wil jij als derdejaarsstudent voor Ondernemend Onderwijs 'sH samenwerken met Erfgoed Brabant? Neem dan contact met ons op of schrijf je in via je opleiding.

Tijdsduur: drie bijeenkomsten van 1,5 uur.

Aantal deelnemers: max. 6 studenten.