Ondernemend Onderwijs 'sH

Voor derdejaarsstudenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie (locatie Den Bosch).

Ondernemend Onderwijs ‘sH

Ondernemend Onderwijs 'sH heeft als doel de ondernemende kwaliteiten van burgers via onderwijs in samenwerking met organisaties en bedrijfsleven te stimuleren en te bevorderen. Maatschappelijke vraagstukken zorgen voor betekenisvol onderwijs. Goed onderwijs is interactief onderwijs. Is betekenisvol, sociaal en strategisch leren.

Erfgoed Brabant als externe partner

In samenwerking met een externe instantie ontwerpt u innovatief, vakintegratief en bouwoverstijgend onderwijs vanuit de profilering Thema 7 ‘Onderwijsproces’. In het ontwerp maakt u de verbinding met de vakken taal en rekenen-wiskunde. Daarnaast voert u ontwerpgericht onderzoek uit. Het ontwerp, de ontwerpprincipes en de onderzoeksresultaten presenteert u tijdens het uitwisselmoment op de opleiding aan studenten, docenten en aan de experts vanuit de externe instanties. Nieuwsgierig? Bekijk een impressie van de presentaties.

Opzet van de cursus

Wilt u als derdejaarsstudent voor Ondernemend Onderwijs 'sH samenwerken met Erfgoed Brabant? Neem dan contact met ons op of schrijf u in via uw opleiding.

Tijdsduur: drie bijeenkomsten van 1,5 uur.

Aantal deelnemers: max. 6 studenten.