Faro: onderzoek naar erfgoedgemeenschappen in Brabant

Rianne Walet werkte als Faro-verbinder bij Erfgoed Brabant. Zij deed namens de RCE en Erfgoed Brabant onderzoek naar de erfgoedgemeenschappen in de provincie. Het onderzoek naar erfgoedgemeenschappen heeft in 2020 een breed scala aan informatie opgeleverd. 176 erfgoedgemeenschappen hebben een enquête ingevuld en zodoende meer inzicht gegeven in hun samenstelling, motivatie en behoeften. Daarnaast zijn er interviews gehouden met vertegenwoordigers van vijf erfgoedgemeenschappen.

Nu wil Erfgoed Brabant het geleerde in praktijk brengen en zo meer ervaring opdoen rondom erfgoedparticipatie en de Faro-werkwijze. Hiervoor werken we nauw samen met erfgoedgemeenschappen om uit te wisselen over hoe zij hun positie en werk in het erfgoedveld ervaren. Binnen dit kader is er al een intensieve uitwisseling geweest met

Voor Erfgoed Brabant betekent de samenwerking met erfgoedgemeenschappen een kans om te observeren en te leren, maar ook om zelf te participeren. Samen verzamelen we kennis over valkuilen en kansen voor erfgoedparticipatie in het erfgoedveld. Daarbij neemt Erfgoed Brabant ook haar eigen rol onder de loep om te onderzoeken wat nodig is om te kunnen toewerken naar een partnerschap met erfgoedgemeenschappen. Daarom worden de inzichten die we nu hebben opgedaan, ingezet bij Erfgoed Brabant-projecten die zich richten op Diversiteit en Inclusie. Het doel is om samen met erfgoedgemeenschappen een basis te maken om wederzijds kennis uit te wisselen, te netwerken en tot nieuwe inzichten te komen die het gemeenschappelijke erfgoedveld kunnen verrijken. Klik hier voor meer informatie over de Erfgoed Brabant-projecten rondom Diversiteit en Inclusie. 

Resultaten onderzoek erfgoedgemeenschappen Faro