Veelgestelde vragen over het programma Faro

Wat is het programma Faro? Wat kan Erfgoed Brabant voor mij doen?

Wat is het Verdrag van Faro?

Het Verdrag van Faro is in 2005 opgesteld door de Raad van Europa. Het verdrag stelt erfgoedparticipatie centraal, benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed en stuurt aan op actieve deelname van erfgoedgemeenschappen in het erfgoedveld. Op onze webpagina ‘Erfgoedgemeenschappen’ hebben we beknopte informatie over het verdrag voor u beschikbaar gesteld. Voor meer uitgebreide informatie over het Verdrag van Faro kunt u ook kijken op de webpagina van het programma Faro bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bekijk hieronder het filmpje dat de RCE maakte over het programma Faro.

Wat zijn erfgoedgemeenschappen en wat is erfgoedparticipatie?

In de geest van 'Faro' wordt ervan uitgegaan dat niet erfgoed zelf maar de mensen die zich ermee bezighouden het belangrijkst zijn. De activiteiten worden vaak groepsgewijs gedaan, door mensen die waarde hechten aan een bepaald type erfgoed. Voorbeelden zijn dialectgroepen, het Bloemencorso in Zundert, heemkundekringen, of groepen die zorgdragen voor lokale monumenten. Deze partijen zijn volgens de Faro-definitie erfgoedgemeenschappen omdat zij samenkomen in groepen, die in de vrije tijd en zonder winstoogmerk werken met erfgoed. Hun werk en initiatieven zijn voorbeelden van actieve erfgoedparticipatie. Dit is de actieve omgang met erfgoed zodat het een plek inneemt in de Nederlandse samenleving en van generatie op generatie wordt overgedragen.

Wordt het Verdrag van Faro een vast onderdeel van het erfgoedveld?

Het verdrag is nog niet geratificeerd in Nederland. Maar het bestaan van erfgoedgemeenschappen en het uitdragen van actieve erfgoedparticipatie bestaat al veel langer. Daarom onderzoekt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed momenteel binnen het programma Faro hoe dit soort initiatieven een vanzelfsprekend onderdeel kunnen vormen binnen het Nederlandse erfgoedveld. De resultaten van dit onderzoek vormen vervolgens een advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de ratificatie van het verdrag. Hierbij wordt ook een implementatieplan aangeboden om het beleid rond erfgoedparticipatie uit te voeren.

Wat doet Erfgoed Brabant met ‘Faro’?

Erfgoed Brabant gaat uit van het streven ‘erfgoed is mensenwerk’. En daar zijn niet alleen professionals mee gemoeid. Daarom heeft Erfgoed Brabant in 2017 al een onderzoek laten uitvoeren naar de werking van en het succes van vrijwilligers en hun erfgoedgemeenschappen. Het onderzoek dat onlangs in 2020 is uitgevoerd, bouwt direct voort op de resultaten uit 2017 en plaatst deze in een breder kader. Erfgoed Brabant wil op deze wijze bijdrage aan de zichtbaarheid van erfgoedgemeenschappen, hun werk waar mogelijk stimuleren en verder ondersteunen via de mogelijkheden die de Faro-werkwijze biedt.