Expeditie Heilige Huisjes

groep 7 en groep 8

Gratis

Religieuze gebouwen zetten hun deuren open. Kom kijken naar en onderzoek de gebouwen en wat ze betekenen in het leven van mensen. 

Klik hier voor de lijst met deelnemende gebouwen.

 

Gratis lesmateriaal aanvragen: stuur een mail met onderstaande gegevens naar info@erfgoedbrabant.nl
- naam school
- naam leerkracht
- postadres
- aantal groepen
- aantal leerlingen
- contact telefoonnummer

De één gaat op zondag naar de kerk, de ander op zaterdag naar de synagoge en weer een ander gaat tijdens de Ramadan elke avond naar de moskee. Maar wie gaat waar naar toe en waarom? Het project Expeditie Heilige Huisjes behandelt aan de hand van de SchoolTV filmpjes van Heilige Huisjes de wereldgodsdiensten en legt tegelijkertijd de link naar het religieuze erfgoed in de omgeving van de leerling zelf. Kerken, moskeeën, kloosters en synagoges: talloze Brabantse religieuze gebouwen stellen in het kader van dit project hun deuren open voor schoolklassen. In Expeditie Heilige Huisjes ontdekken leerlingen wat die gebouwen betekenen, wat ze zeggen over de mensen die er komen en wat die belangrijk vinden in hun leven. Het project is leerstofvervangend voor het thema geestelijke stromingen (wereldgodsdiensten) dat tot de verplichte lesstof behoort.

Bekijk hieronder het lesmateriaal. U kunt het downloaden hieronder. Of u kunt een mail sturen naar info@erfgoedbrabant.nl met daarin de volgende gegevens: naam school, naam leerkracht, postadres, aantal groepen, aantal leerlingen en een contact-telefoonnummer. U krijgt het lesmateriaal dan gratis opgestuurd.

Afleveringen van SchoolTV

Docentenhandleiding

Kijkwijzer

Leerling lesmateriaal

Productdetails

Lesmateriaal
  • Docentenhandleiding
  • Werkboekjes voor alle leerlingen 
  • Filmpjes van Heilige Huisjes van SchoolTV
Leergebied Geschiedenis, levensbeschouwing, omgevingsonderwijs.
Thema's Godsdiensten, monumenten, religieuze gebouwen.
Leerdoelen

Leerdoelen erfgoededucatie 

  • De leerling kan de waarde van erfgoed beschrijven en benoemen waarom het de moeite waard is om dit erfgoed te bewaren voor later.
  • De leerling kan erfgoed in de eigen omgeving koppelen aan onderwerpen in de regionale/nationale geschiedenis.

De Cultuur Loper indicatoren waar (met name) aan gewerkt wordt:

  • R1 - De leerling verwoordt eigen ervaringen en gevoelens in relatie tot de context.
  • C3 - De leerling kan opgedane kennis toepassen.
  • O1 - De leerling gebruikt actief zijn zintuigen om een object, onderwerp of gebeurtenis te verkennen.
  • O3 - De leerling verkent emoties, ervaringen en ideeën van zichzelf en anderen.
  • O4 - De leerling stelt vragen aan zichzelf en zijn omgeving.
Tijdsbeslag 3 uur, exclusief reistijd.
Plaats van uitvoering Klas en één of meerdere religieuze gebouwen.