Waarde van woorden

Tijdens de workshop onderzoekt Erfgoed Brabant met erfgoedinstellingen hoe geregistreerde collecties inclusiever gemaakt kunnen worden.

De thema's diversiteit, toegankelijkheid en inclusie spelen een steeds belangrijkere rol binnen de maatschappij en dus ook in het erfgoedveld. Wat een inclusiever erfgoedveld precies betekent voor collectiebeheer en op welke manieren we dit kunnen bewerkstelligen, gaan we in de komende periode onderzoeken. Dit doet Erfgoed Brabant onder andere door het opzetten van de workshop 'Waarde van woorden'. Hierbij werken we samen met Erfgoed Gelderland.

Tekst loopt verder onder foto.

Molukkers in woonoord Lunnetten. Foto Fotopersbureau Het Zuiden. Bron BHIC.

Molukkers in woonoord Lunnetten. Foto Fotopersbureau Het Zuiden, BHIC.

Alle rechten voorbehouden

Tijdens de workshop onderzoekt Erfgoed Brabant met verschillende instellingen hoe we geregistreerde collecties in de Brabant Cloud inclusiever kunnen maken. Welke termen worden gebruikt bij het omschrijven van collecties? Welke termen zijn kwetsend? Welke alternatieve termen zijn er? En hoe kunnen we voorkomen dat de eventuele aanpassingen niet ten koste gaan van de doorzoekbaarheid van de collectie? Kijk voor meer informatie over de workshop op de website van Brabant Cloud. Het onderzoeken van woordgebruik gebeurt ook al op andere plekken in Nederland:

Doe ook mee!

Op 21 oktober 2021 vond de eerste workshop plaats. Wegens ziekte kon de in november geplande workshop helaas niet doorgaan. In 2022 wordt de workshop meermalen aangeboden. We horen het heel graag of u geïnteresseerd bent om mee te doen. Dit is een traject waarin Erfgoed Brabant zelf ook nog lerende is. We nodigen dan ook graag erfgoedinstellingen uit om hun kennis, ervaringen en enthousiasme met ons te delen! Maar ook over vragen, twijfels en overwegingen gaan we graag in gesprek.

Meer over Waarde van Woorden

In maart 2022 verscheen een artikel over Waarde van Woorden in het tijdschrift 'De Koerier'. Het artikel is ook op deze website gepubliceerd en kunt u hier lezen.

In november 2021 gaf Peer Verbruggen een boeiende presentatie over het belang van woorden. Op de site van Brabant Cloud vindt u een kort verslag van de bijeenkomst. Of bekijk hieronder de opname van de sessie: