Netwerk intermediairs en consulenten VO

Erfgoed Brabant coördineert mede het netwerk voor alle VO-consulenten en intermediairs in de provincie.

In Noord-Brabant is er al jaren een belangrijke infrastructuur die scholen ondersteunt bij het vormgeven van hun cultuureducatie: de intermediairs en consulenten cultuureducatie. De meeste gemeenten in Brabant hebben een organisatie waar één of meerdere intermediairs of consulenten werken. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie, waaronder erfgoededucatie. 

De infrastructuur is van oudsher opgezet om het basisonderwijs te ondersteunen. Maar een heel aantal intermediairs en consulenten is werkzaam voor het voortgezet onderwijs. Zij vormen een belangrijke schakel tussen vragen uit het VO en de culturele aanbieders en erfgoedinstellingen in de omgeving.

Netwerk

Vanaf 2022 faciliteren Erfgoed Brabant en Kunstloc Brabant het samenvoegen van twee bestaande netwerken voor deze consulenten en intermediairs tot één gezamenlijk netwerk. Drie keer per jaar worden bijeenkomsten van het netwerk georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn gericht op inspiratie, intervisie en netwerkvorming. We houden je op de hoogte over het netwerk en de bijeenkomsten.

Bijeenkomst over burgerschapsonderwijs

Op dinsdagmiddag 7 mei organiseren we de volgende bijeenkomst die in het teken zal staan van burgerschapsonderwijs, wat is het wel en wat is het niet? 

Bureau Common Ground komt hierover een presentatie geven waarbij het eerste gedeelte in het teken zal staan van kennis over burgerschap en het tweede gedeelte een interactieve vorm zal hebben om te onderzoeken en uit te wisselen op welke manier je met cultuuronderwijs kan bijdragen aan het vormgeven van aan burgerschapsonderwijs op middelbare scholen.

De bijeenkomst duurt van 13:00-15:30, aansluitend is er een borrel. De bijeenkomst vindt plaats bij de Nachtzuster (Carré 50, Tilburg). 

Voor meer informatie over het programma en aanmelden, ga naar https://www.kunstlocbrabant.nl/agenda/netwerkbijeenkomst-intermediairs-voortgezet-onderwijs-59534

Meer weten over het netwerk of vragen over het voorgezet onderwijs? Neem contact op met Imke Donkers.

Intermediairs werken met de prakkezeerkaarten bijeenkomst Fotograaf: Imara Angulo Vidal.

Intermediairs werken met de Prakkezeerkaarten van Erfgoed Brabant tijden een bijeenkomst. Foto Imara Angulo Vidal voor Kunstloc Brabant.

Alle rechten voorbehouden