Netwerk intermediairs en consulenten VO

Erfgoed Brabant coördineert mede het netwerk voor alle VO-consulenten en intermediairs in de provincie.

In Noord-Brabant is er al jaren een belangrijke infrastructuur die scholen ondersteunt bij het vormgeven van hun cultuureducatie: de intermediairs en consulenten cultuureducatie. De meeste gemeenten in Brabant hebben een organisatie waar één of meerdere intermediairs of consulenten werken. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie, waaronder erfgoededucatie. 

De infrastructuur is van oudsher opgezet om het basisonderwijs te ondersteunen. Maar een heel aantal intermediairs en consulenten is werkzaam voor het voortgezet onderwijs. Zij vormen een belangrijke schakel tussen vragen uit het VO en de culturele aanbieders en erfgoedinstellingen in de omgeving.

Netwerk

Vanaf 2022 faciliteren Erfgoed Brabant en Kunstloc Brabant het samenvoegen van twee bestaande netwerken voor deze consulenten en intermediairs tot één gezamenlijk netwerk. Drie keer per jaar worden bijeenkomsten van het netwerk georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn gericht op inspiratie, intervisie en netwerkvorming. We houden je op de hoogte over het netwerk en de bijeenkomsten.

Bijeenkomsten

De tweede bijeenkomst vond plaats op donderdag 26 januari 2023. Achttien deelnemers werden ontvangen in het Noordbrabants Museum. Het vmbo-team onder leiding van Sander Roovers vertelde over het gezamenlijke vmbo-project van vijf Brabantse musea en hoe dat tot stand komt via Design Thinking. De hele groep ging vervolgens het museum in om zelf te werken met Thinking Routines op zaal. Daarmee was de ochtend nog niet klaar. Er volgde nog een workshop waarin de deelnemers zelf een vraagstuk konden inbrengen dat vervolgens met design thinking werd aangepakt. Met een gezellige lunch werd de ochtend afgesloten.

De laatste bijeenkomst vond plaats op dinsdag 13 juni. Dit keer waren we welkom in de Makersbase in de Nieuwe Veste in Breda, waar we dieper ingingen op STEAM onderwijs en de verbinding tussen kunst en technologie.
Arida Bandringa Hendriks vanuit de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten nam ons mee in de wereld van kunst en technologie onderwijs. Wat is STEAM onderwijs? Wat is Arts and Sciences? Waarom zou je hier iets mee moeten of willen doen als school? Hoe kun je vanuit je rol als intermediair hierin begeleiden?
Ook nam Marlijn Gelsing van Kunstloc Brabant ons kort mee in de Brabantse mogelijkheden en gaf Imke Donkers van Erfgoed Brabant samen met intermediair Marieke Scharroo toelichting op het erfgoedproject Wandelroots waar erfgoed en technologie gecombineerd worden.
Als laatste gingen we zelf aan de slag met kunst en technologie en namen Karlijn en Kim van de Makersbase ons mee in een workshop.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst staat gepland op 5 oktober 2023 in de ochtend. Meer informatie over inhoud en locatie volgt.

Meer weten over het netwerk of vragen over het voorgezet onderwijs? Neem contact op met Imke Donkers.

Intermediairs werken met de prakkezeerkaarten bijeenkomst Fotograaf: Imara Angulo Vidal.

Intermediairs werken met de Prakkezeerkaarten van Erfgoed Brabant tijden een bijeenkomst. Foto Imara Angulo Vidal voor Kunstloc Brabant.

Alle rechten voorbehouden