Handreiking "Waarden voor een nieuwe taal"

Bewust aan de slag met inclusief taalgebruik? Gebruik hiervoor de handreiking van Code Diversiteit & Inclusie.

Op 10 maart 2021 is de handreiking “Waarden voor een nieuwe taal” gepresenteerd. De handreiking is geschreven door Mounir Samuel (o.a. politicoloog, auteur, theatermaker en adviseur diversvaardigheid), in opdracht van Code Diversiteit & Inclusie. Met de handreiking “Waarden voor een nieuwe taal” streeft Code Diversiteit & Inclusie naar een gedekoloniseerde, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen.

Bekijk hier de presentatie.

Woorden dragen een bepaalde lading met zich mee, en kunnen mensen uitsluiten. Bij het streven naar inclusief taalgebruik is het belangrijk dat men zich hier bewust van is. Tegelijkertijd is taal dynamisch, continue in beweging. Het is bewonderingswaardig om lijsten met ‘juiste’ termen op te stellen, maar zo’n lijst moet niet als een definitief document worden gezien. Want ook deze woorden moeten kunnen veranderen wanneer dat wenselijk blijkt. De handreiking “Waarden voor een nieuwe taal” gaat uit van het dynamische karakter van taal. Erfgoed Brabant deelt dit document met de intentie na te denken en het gesprek gaande te houden over bijvoorbeeld museumbordjes, Facebook-berichten en collectiebeschrijvingen, door naar elkaar te luisteren, gesprekken te voeren en samen na te denken over woordgebruik, en dat waar wenselijk en mogelijk aan te passen. Er zijn ook kritische geluiden op de handreiking, maar Erfgoed Brabant ziet vooral de mogelijkheden voor het gesprek met elkaar.

Klankbordgroep

Bij het schrijven heeft Mounir Samuel gebruik kunnen maken van de expertise van een klankbordgroep. Deze bestaat uit: Sahar Shirzad, Aspha Bijnaar, Marianne van de Velde, Martijn Kamphorst, Ilias Zian en Marianne Dijkshoorn.

Download de handreiking en ga aan de slag

De handreiking is kosteloos te downloaden op de website van Code Diversiteit & Inclusie. Klik hier om de handreiking te downloaden. Wilt u graag met Erfgoed Brabant over de handreiking in gesprek? Neem dan vooral contact op met Dieuwertje de Nigtere  of Heleen Regenspurg.