Erfgoedwet voor overheden

Wanneer een collectie van het Rijk, een provincie of een gemeente wordt afgestoten, moet de Erfgoedwet worden gevolgd.

De Erfgoedwet is in 2016 ingevoerd en bevat in hoofdlijnen:

  • wat cultureel erfgoed is;
  • hoe Nederland omgaat met roerend cultureel erfgoed (zoals schilderijen);
  • hoe Nederland daar toezicht op houdt.

Een belangrijk onderwerp op het gebied van roerend cultureel erfgoed is het zorgvuldig afstoten van cultuurobjecten. Volgens de Erfgoedwet zijn overheden verplicht hun afstotingsvoornemens openbaar bekend te maken via de Staatscourant. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vind je meer informatie over de Erfgoedwet en wat deze wet kan betekenen voor jouw collectie.