Er is ruimte voor verrassende uitkomsten

Coach Karlijn van der Tuuk over pedagogische kwesties.

Fontys Hogeschool Pedagogiek en Erfgoed Brabant hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten in het nieuw curriculum waarin gewerkt wordt met pedagogische kwesties uit het werkveld. De pedagogische kwesties van Erfgoed Brabant gaan over de vraag op welke wijze leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte kunnen deelnemen aan erfgoedprojecten van Erfgoed Brabant. Een groep studenten buigt zich vervolgens over de kwestie. Hoe voor de hand liggend is de connectie tussen EB en Pedagogiek? We vroegen het Karlijn van der Tuuk, coach van Fontys Hogeschool Pedagogiek.

Studenten ‘aan zetten’

“Toen de pedagogische kwestie voorbij kwam, had ik geen idee. Ik had  nog nooit van Erfgoed Brabant gehoord en er geen beeld van” vertelt Karlijn. “Inmiddels zie ik de verbinding en hoe waardevol de kwestie voor studenten is.” Grasduinend door de website van Erfgoed Brabant realiseerde Karlijn zich dat die veel mogelijkheden voor studenten biedt en kan helpen om hen ‘aan te zetten’.

Opdrachten uit het werkveld

Je bekijkt pedagogische vraagstukken niet alleen vanuit je eigen belevingswereld, maar met een wereldse blik. In de werkwijze van het nieuwe curriculum worden studenten aangezet en zijn ze ook áán zet. Behalve aan theoretische kennis, werken studenten als leergemeenschap aan kwesties uit het werkveld. Ook voor de opleiding was dit een nieuwe werkwijze. “Daar gaan we dan, het diepe in!” vertelt Karlijn lachend nu ze terugkijkt op de start. Overigens in alle tevredenheid. “Het is fantastisch waar studenten inmiddels staan. Met welke vragen ze komen en hoe snel ze gaan. Vanuit de vraag ‘Wat betekent dit voor mij als pedagoog?’ ontwikkelen studenten hun bekwaamheden in wisselwerking met de praktijk.”

Open blik

De lijntjes tussen coach, studenten en Erfgoed Brabant zijn kort. Zelfs zó kort, dat Karlijn tegelijkertijd met haar studenten de snelcursus erfgoededucatie doorliep. “De driehoek coach-student-werkveld  is ons uitgangspunt. We begeleiden kwesties in een werkveld met drukke agenda’s en we zijn er alert op dat we aangehaakt blijven”. De betrokkenheid van Erfgoed Brabant bij de pedagogische kwesties valt volgens Karlijn positief op. “Jullie begeleiding van studenten en feedback op het proces is een sterk punt. De coachende houding en open blik past bij het nieuwe curriculum. Er is ruimte voor verrassende uitkomsten”.

Leskist over de Romeinen

Wat die uitkomsten worden? Dat is nog even afwachten. De pedagogische kwestie van Erfgoed Brabant richt zich nu op de inzet van leskist De Romeinen in Noord-Brabant voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). De studenten onderzoeken hoe deze leerlingen optimaal kunnen deelnemen aan het lesproject. Dat resulteert tenslotte in een advies voor Erfgoed Brabant en een praktische vertaalslag naar de gebruikers van de leskist.

Met dank aan Karlijn van der Tuuk, coach van Fontys Hogeschool Pedagogiek.