Pedagogische kwesties

Voor eerstejaars en tweedejaars studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek, locatie Tilburg.

Pedagoog van de wereld

De student Pedagogiek leert om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren en problemen te voorkomen of op te lossen, samen met ouders en professionals. Fontys Hogeschool voor Pedagogiek vindt het belangrijk dat hun studenten pedagogische vraagstukken niet alleen bekeken worden vanuit een eigen belevingswereld, maar met een wereldse blik. Vanuit pedagogische kwesties in het werkveld ontwikkelt de student zich tot een ‘pedagoog van de wereld’ die kijkt naar opvoedingsvragen, kansen en uitdagingen voor kinderen en jongeren vanuit verschillende culturen en achtergronden. Klik hier om de website van Fonys Hogeschool voor Pedagogiek te bezoeken.

Pedagogische kwesties bij Erfgoed Brabant

In de pedagogische kwesties van Erfgoed Brabant buig je je over de erfgoedprojecten van Erfgoed Brabant. De projecten zijn opgezet voor de doelgroep leerlingen PO (groep 1 t/m 8) en onderbouw VO. Samen met Erfgoed Brabant onderzoek je hoe ‘inclusief’ de projecten zijn voor het basisonderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte en wat er vanuit theoretische onderbouwing nodig is om daar op een passender wijze invulling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan de praktische uitvoering voor de leerling of aan handvatten voor de leerkracht. Je praktijksituatie bepaalt mede welke invalshoeken je kiest in de pedagogische kwestie.

Opzet van de cursus

  1. Je start met een snelcursus erfgoededucatie, ontvangt de Wijzer met Erfgoededucatie en maakt kennis met de lesprojecten van Erfgoed Brabant.
  2. Met de kennis over erfgoededucatie, jouw leervraag en de mogelijkheden op je stageschool gaat je in je leergroep aan de slag met een pedagogische kwestie.
  3. Erfgoed Brabant begeleidt je gedurende dit proces.

De pedagogische kwestie wordt afgestemd op het curriculum van Fontys Hogeschool voor Pedagogiek en de inhoud van het actuele semester.

  • Wil je als pedagogiekstudent met Erfgoed Brabant samenwerken aan Pedagogische kwesties? Neem dan contact met ons op of schrijf je in via je opleiding.
  • Tijdsduur: 4 bijeenkomsten van 1,5 uur met Erfgoed Brabant. Onderzoek en overleg in de leergroep vinden plaats tijdens uw opleidingsuren.
  • Aantal deelnemers: max. 5 studenten.

Foto van leerlingen in klaslokaal: Arthur Krijgsman.

Coach Karlijn van Fontys over de cursus:

"De coachende houding en open blik past bij het nieuwe curriculum. Er is ruimte voor verrassende uitkomsten."

Lees het hele interview met Karlijn.